Posts Tagged ‘dohodnina’

16 december

Namenitev dela dohodnine našemu društvu

zemlja1-150x150 Namenitev dela dohodnine našemu društvuDruštvo Planet Zemlja je pridobilo status nevladne organizacije na področju ohranjanja narave, ki deluje v javnem interesu. Tako je vrsta prizadevanj in aktivnosti društva končno dobila priznanje nacionalnega pomena, naše nadaljnje ambicije za osveščanje javnosti pa bodo odslej lahko še aktivnejše, odmevnejše in obsežnejše. Svoje poslanstvo izpolnjujemo prek aktivnosti kot so izobraževanja, organizacija dogodkov, analize, nacionalni natečaji in dnevno obveščanje javnosti prek našega spletnega portala. Kot komunikologi to počnemo s pomočjo strokovnjakov s področja ekologije in njenih pod-disciplin.

Vašo podporo nam boste zdaj lahko izkazali tudi tako, da društvu namenite 0,5 % dohodnine za delovanje, kar ne pomeni nobene dodatne finančne ali davčne obremenitve. Slovenska zakonodaja namreč omogoča, da del dohodnine (namesto v državni proračun) namenite kateri od upravičenih organizacij, zato vas vabimo, da to storite in donirate naši organizaciji.

Če se boste odločili za donacijo, lahko to storite na enega od sledečih načinov:

1. za vse, ki že poslujete preko portala e-Davki:
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx,

2. za vse - z oddajo formularja po pošti: v tem primeru le natisnete, izpolnete in pošljete formular, ki ga najdete na povezavi:
http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177.pdf

Formular izpolnite z naslednjimi podatki:

1. Vpišite svoje podatke

2. Vpišite prejemnika:

društvo Planet Zemlja - društvo za okoljsko ozaveščanje
Davčna številka : 21867704

Vsa sredstva, ki jih bomo prejeli iz vaših donacij, bodo namenjena za ohranjanje, razvijanje in izvajanje naših aktivnosti.