Posts Tagged ‘Kjotski’

9 oktober

Evropska unija zmanjšuje emisije

zeleno Evropska unija zmanjšuje emisijeEvropska komisija je sporočila, da naj bi Evropska unija dosegala znaten napredek pri prekinjanju povezave med emisijami ogljika in gospodarsko rastjo.

Do leta 2010 je EU v 20 letih uspela zmanjšati emisije za 15,5 %, medtem ko je gospodarstvo v istem obdobju zraslo za 41 %. Emisije so se zmanjševale šest let zaporedoma do vključno leta 2009.

Države EU-15 so na zelo dobri poti, da dosežejo svoj cilj 8-odstotnega zmanjšanja emisij v skladu s Kjotskim protokolom, in ga bodo najverjetneje še izboljšale.

Vir: PEK