Posts Tagged ‘komisija’

7 februar

Prehodno obdobje za registracijo tradicionalnih zeliščnih medicinskih izdelkov se izteka

roza-150x100 Prehodno obdobje za registracijo tradicionalnih zeliščnih medicinskih izdelkov se iztekaRok za registracijo tradicionalnih zeliščnih medicinskih izdelkov se izteče 30. aprila 2011, zato morajo prosilci ustrezno prošnjo pravočasno posredovati pristojnim organom v državah članicah, kjer želijo plasirati izdelek na trg, da bo njihova registracija opravljena do konca prehodnega obdobja. Nekatere rastline namreč vsebujejo snovi, ki se jih lahko uporablja za zdravljenje bolezni. Medicinski izdelki iz omenjenih substanc so znani pod imenom “zeliščni medicinski izdelki”.

Kljub temu, da gre za naravne izdelke, so ti v določenih primerih nevarni za zdravje ljudi. Zato jih zajema farmacevtska zakonodaja, ki omogoča zaščito javnega zdravja z zagotavljanjem varnosti, učinkovitosti in kakovosti medicinskih izdelkov.

Vir: Evropska komisija

Foto: IrishTimes

1 februar

Napredek na področju energije iz obnovljivih virov

pokrajina-150x100 Napredek na področju energije iz obnovljivih virovCilji politike glede energije iz obnovljivih virov za leto 2020 bodo verjetno doseženi in celo preseženi, če bodo države članice v celoti izvajale svoje nacionalne akcijske načrte za energijo iz obnovljivih virov in če bodo izboljšani finančni instrumenti, je včeraj v sporočilu predstavila Evropska komisija.

Dodatno sodelovanje med državami članicami in boljše vključevanje energije iz obnovljivih virov na enotni evropski trg bi po ocenah prihranilo 10 milijard evrov letno.

Napovedi sporočila sicer kažejo, da bo za leto 2010 le sedem držav članic (Danska, Irska, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska in Portugalska) izpolnilo svoje cilje za energijo iz obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije, cilje na področju prometa za leto 2010 pa bo po napovedih izpolnilo devet članic (Avstrija, Finska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Romunija, Španija in Švedska).

Vir: Evropska komisija

26 januar

Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi gorivi

traffic1-150x100 Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi goriviAlternativna goriva bi lahko nadomestila fosilne vire energije in tako omogočila prehod na trajnostni promet do leta 2050, je včeraj Evropski komisiji v svojem poročilu predstavila strokovna skupina zainteresiranih strani za bodoča pogonska goriva.

Evropska unija bo morala do leta 2050 zmanjšati svoj vpliv na okolje in rešiti težave v zvezi z varnostjo oskrbe z energijo, zato mora za potrebe prometa najti energetske vire, ki bodo neodvisni od nafte in pretežno brez emisij CO2. Strokovna skupina je prvič uporabila celovit pristop, ki zajema ves prometni sektor.

Pričakovanemu povpraševanju za vse vrste prevoza bi lahko zadostili s kombinacijo različnih alternativnih virov energije: glavni možnosti sta električna energija (akumulatorji ali vodikove gorivne celice) in biogoriva, premostitvena možnost so sintetična goriva (z naraščajočim deležem obnovljivih virov), metan (naravni plin in biometan) bi lahko deloval kot dopolnilno gorivo in utekočinjeni naftni plin kot dodatek.

Vir: Evropska komisija

Foto: flickr.com

23 januar

Predstavitev Strategije Evropske unije za Podonavje

eu-zastava-150x100 Predstavitev Strategije Evropske unije za PodonavjePredstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve vabita na predstavitev Strategije Evropske unije za Podonavje, ki se bo zgodila v sredo, 26. januarja 2011, ob 10. uri v Okoljskem centru Evropa.

O tem, kaj vsebuje predlog strategije, kaj ta prinaša Sloveniji in na katerih področjih Slovenija vidi priložnosti okrepljenega sodelovanja, bodo spregovorili José Palma Andrés, direktor generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko, mag. Andreja Jerina, državna sekretarka v Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve in nacionalna koordinatorka strategije, in dr. István Szent-Iványi, veleposlanik Republike Madžarske v Sloveniji (predsedujoče Svetu EU).

Vir: Evropska komisija

21 januar

Evropska komisija objavila poročilo o uspešnosti držav članic pri preprečevanju in recikliranju odpadkov

divje-odlagalisce-150x100 Evropska komisija objavila poročilo o uspešnosti držav članic pri preprečevanju in recikliranju odpadkovNekatere države članice so odlično napredovale, a za doseg cilja nastanka družbe, ki se ne le izogiba proizvodnji odpadkov, temveč te uporablja tudi kot vir, bo treba vložiti še nekaj truda.

Poročilo kaže, da se v večini držav članic nastajanje odpadkov povečuje ali v najboljšem primeru stabilizira, vendar ne dosega stopnje gospodarske rasti. Občutne razlike med državami so opazne na področju ravnanja z odpadki, saj je ponekod deponiranje skorajda izginilo, medtem ko se v nekaterih državah 90 % odpadkov še vedno zakopava na odlagališčih.

V Sloveniji se na odlagališčih še vedno odlaga skoraj 80 % odpadkov (EU povprečje je okrog 40 %), delež recikliranih odpadkov pa hitro narašča, vendar še vedno znaša le okrog 12 odstotkov.