Posts Tagged ‘Lučka Kajfež Bogataj’

22 oktober

Lučka Kajfež Bogataj o vplivih turizma na okolje

lkb Lučka Kajfež Bogataj o vplivih turizma na okoljeNa letošnji konferenci »Eko turizem - povezovanje kultur« je na enem izmed panelov nastopila tudi klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, ki je povedala:

»Vsaka vrsta turizma ima negativen vpliv na okolje, saj vpliva na količino CO2 v zraku, kar bo v naslednjih desetih do dvajsetih letih močno vplivalo na podnebne spremembe, na porabo plina in nafte in še mnogo drugih naravi neprijaznih učinkov. Zato bo treba v prihodnje najti ustrezne rešitve za ohranitev narave in spremeniti naš odnos do okolja. Turizem se bo moral preusmeriti v eko turizem, ki skrbi za odgovorno ravnanje z naravo, za njeno ohranitev in za dobro počutje lokalnega prebivalstva.«

Skrb za čisto naravo ostaja na turistih samih. Kajfeževa zato opozarja: »Spoštujejo naj navade, tradicijo in predpise kraja, kjer se nahajajo, izogibajo naj se aktivnostim, ki naravi škodujejo in in spodbujajo storitve in proizvode eko turizma.«

17 marec

Dr. Lučka Kajfež Bogataj bo predavala na Eko konferenci

lkb-150x100 Dr. Lučka Kajfež Bogataj bo predavala na Eko konferenciS potrditvijo svoje udeležbe na Eko konferenci se je govorcem na sedaj že tradicionalnem dogodku, kjer skušamo opozoriti na vezi med ekologijo in ekonomijo ter težave komuniciranja stroke, sedaj pridružila še prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja in Nobelova nagrajenka, ki je s svojim predavanjem, v katerem je izpostavila predvsem vrednost netržne ekonomije, zaznamovala že lanskoletno konferenco.

Vrednost netržne ekonomije je dandanes že mogoče določiti tudi v denarni enoti, kar je po mnenju dr. Kajfež Bogatajeve eden izmed vzvodov, da bi svetovno ekonomijo prepričali, da je okolju prijazno ravnanje ne le nujno, temveč tudi koristno. Vprašanje o tem, zakaj se to ne počne, pa ostaja odprto.