Posts Tagged ‘poplave’

22 junij

Danes postavili že četrto opozorilno tablico

miren1 Danes postavili že četrto opozorilno tablicoDanašnja akcija Moč voda nas je vodila na Primorsko, v občino Miren-Kostanjevica, kjer smo postavili že četrto opozorilno tablico. Svoje simbolno mesto je dobila na drevesu poleg hidrološke postaje v parku, ki je bil v septembrskih poplavah popolnoma preplavljen in je voda onemogočala dostop do bližnjega mosta.

Najvišji predstavnik občine, župan Zlatko-Martin Marušič, je povedal: »Ljudje se do lanskega leta niso obremenjevali s poplavami, saj nam niso predstavljale nevarnosti. Na septembrske obilne poplave zato nismo bili pripravljeni in so posledice - poleg prizadetih gospodarskih panog - naredile velik psihološki učinek na ljudi. Namen in cilj občine je zmanjšanje ogroženosti, ki jih ne moremo povsem preprečiti. Zato se bodo ljudje morali sprijazniti in živeti v sožitju z naravo. Program sanacij je pripravljen, zadovoljni smo tudi s sanacijo in ureditvijo struge reke Vipave.«

Janez Polajnar, vodja službe za hidrologijo na ARSO, je s predvajanjem filmčka predočil problem obilice vode in poudaril, da želi ARSO s projektom »ohraniti kolektivni spomin in zavest ob moči narave, zato je osveščanje ljudi na poplavnih območjih izjemno pomembno in tu nastopi v ospredje pomen akcije »Moč voda« z nameščanjem opozorilnih tablic.«

Igor Podobnik iz Urada za upravljanje z vodami je izrazil podporo povedanemu in dodal: »Podatki opozorilnih poplavnih kart, s katerimi razpolagamo, so dobri, vendar je treba prostorsko načrtovanje upodobiti na način, da bi se zmanjšala škoda, predvsem pa prepovedati gradnjo na poplavnih območjih. Sanacijski program je sprejet, prav tako so v teku dela sanacije.«

13 maj

V občini Dobrepolje namestili opozorilno tablico

moc-voda-dobrepolje V občini Dobrepolje namestili opozorilno tablicoAgencija za okolje z nameščanjem opozorilnih tablic nadaljuje svojo akcijo Moč voda, s katero javnost osvešča o problemu obilice vode med poplavami.

Ob namestitvi opozorilne tablice na cerkvenem obzidju v vasi Pri cerkvi, Struge, kjer je 20. septembra 2010 voda segala tri centimetre nad zadnjo stopnico, je najvišji predstavnik občine Dobrepolje pozdravil akcijo Moč voda in dejal: »Občina Dobrepolje je bila v septembrskih poplavah ena izmed najbolj poplavljenih občin na Dolenjskem. Vpliv poplav bomo skušali zmanjšati z več nasipi v okoliških krajih, obenem pa ozaveščali občane, da so nekateri posegi v naravo preprosto nedovoljeni.«

Janez Polajnar, vodja službe za hidrologijo na ARSO, je s kratkim filmom o poplavah v Sloveniji vidno predočil problem obilice vode med poplavami, ob tem pa dejal, da bodo v bodoče ekstremni hidrološki pojavi, kot so bile septembrske poplave, bolj pogosti, lahko tudi bolj siloviti. »S projektom Moč voda želi ARSO ohraniti kolektivni spomin in zavest ob moči narave, zato je ozaveščanje ljudi na poplavnih območjih izjemno pomembno in tu nastopi nameščanje opozorilnih tablic.«

Vesna Metelko Skutnik, predstavnica ARSO in vodja sektorja za porečje reke Save, pa je izpostavila pomembnost sodelovanja lokalnih skupnosti in države, saj bo tako škoda nedvomno manjša, hkrati pa pohvalno poudarila, da je »sodelovanje z občino Dobrepolje zgledno, saj tako župan kot prebivalci razumejo poplave kot naravno danost«.

11 maj

Akcija »Moč voda« se nadaljuje na Dolenjskem

voda Akcija »Moč voda« se nadaljuje na DolenjskemAgencija Republike Slovenije za okolje organizira v sodelovanju z Občino Dobrepolje nadaljevanje projekta Moč voda, ki se je ob svetovnem dnevu voda začel v osrednjeslovenski regiji, zdaj pa bomo z njim stopili na Dolenjsko. S projektom želimo širšo javnost osvestiti o silovitosti narave, ki smo ji bili priča minulega septembra, ko narasle vode niso prizanesle marsikateremu kraju v državi.

Sestavni del akcije bo tudi nameščanje opozorilnih tablic z oznako najvišje izmerjene gladine vode ob poplavah, ki smo jih pred leti nameščali na hidrološke postaje, sedaj pa želimo k sodelovanju pozvati tudi lokalne skupnosti.

Predstavitev projekta in namestitev prve opozorilne table na Dolenjskem bo potekala v petek, 13. maja 2011, ob 11. uri v sejni dvorani Občine Dobrepolje, ob tej priložnosti pa bo Agencija vročila opozorilne tablice tudi županom drugih občin v regiji.

Udeležence bosta uvodoma pozdravila župan Občine Dobrepolje Janez Pavlin in direktor ARSO dr. Silvo Žlebir. Sledila bo predstavitev vodje oddelka za hidrološke prognoze na ARSO Janeza Polajnarja o problematiki hidroloških ekstremov in pogostosti ter silovitosti poplav.

Foto: turnbacktogod.com

23 marec

Na Osnovni šoli Vič namestili opozorilno tablico

slike-3461-150x100 Na Osnovni šoli Vič namestili opozorilno tablicoOb včerajšnjem svetovnem dnevu voda so predstavniki Agencije RS za okolje in ljubljanski župan Zoran Janković namestili opozorilno tablico na pročelje Osnovne šole Vič.

Akcijo nameščanja opozorilnih tabel so v ARSO začeli leta 2005, ko so table nameščali na hidrološke postaje. Direktor ARSO, dr. Silvo Žlebir, je povedal, zakaj se je agencija odločila za akcijo Moč voda: »Med najbolj učinkovite metode zaščite pred poplavami sodijo samozaščitni ukrepi državljanov. In prav ozaveščanje o poplavni ogroženosti je prva stopnica pri učinkovitem izvajanju teh ukrepov.«

Ob tej priložnosti je Zoran Janković, župan MO Ljubljana, dejal: »Zavedati se moramo, da poplav ne bomo preprečili, zagotavljam pa vam, da bomo omilili nastanek škode. Pomembno je, da se ljudi osvešča in obvešča.«

Dejstvo je, da se ozračje segreva in trend se bo nadaljeval, to pa tudi vpliva na meteorološke pojave. Janez Polajnar, vodja službe za hidrologijo na ARSO, nam je povedal: »Kot kaže, bodo v bodoče ekstremni hidrološki pojavi, kot so bile septembrske poplave, bolj pogosti, lahko tudi bolj siloviti.« Lanskoletna poplava je bila tretja najsilovitejša v zgodovini Slovenije, a ta ekstrem bo počasi postal običajen. »Zato je ozaveščanje ljudi na poplavnih območjih izjemno pomemben in tu nastopi nameščanje opozorilnih tablic,« je še zaključil Polajnar.