Posts Tagged ‘svetovni’

22 marec

S pomanjkanjem vode se sooča vedno več držav

voda-150x100 S pomanjkanjem vode se sooča vedno več državV preteklih dveh letih so suše prizadele vse države južnega Sredozemlja, vendar pa se s pomanjkanjem vode sooča vse več držav članic. Evropska komisija pričakuje, da bo ta trend v naslednjih letih še naraščal.

Zato je ob današnjem Svetovnem dnevu voda objavila poročilo o napredku glede ukrepov, ki jih države članice izvajajo za spopadanje s pomanjkanjem vode in sušami, navedena pa so tudi nekatera področja, kjer so ukrepi pomanjkljivi, denimo učinkovita poraba vode v stavbah, omejevanje nezakonitega črpanja vode ter izgube v distribucijskih mrežah.

Naslednje leto bo Komisija objavila celovit pregled politike upravljanja z vodami.

Vir: PEK

30 januar

Bliža se svetovni dan mokrišč

mokrisce-150x100 Bliža se svetovni dan mokriščSvetovni dan mokrišč vsako leto obeležujemo v spomin na 2. februar 1971, ko je bila v iranskem mestu Ramsar podpisana konvencija o mokriščih mednarodnega pomena. Ramsarska konvencija je začela veljati leta 1975, Slovenija pa je k njej pristopila leta 1992. Države pogodbenice se s podpisom konvencije obvežejo, da bodo izvajale politiko razvoja, ki ne bo ogrožala obstoja mokrišč, ampak zagotavljala smotrno rabo in varstvo ter trajno ohranila biotsko raznovrstnost vseh mokrišč.

Kaj sploh je mokrišče?

Mokrišče je področje, ki je redno zadostno preplavljeno s površinsko ali podzemsko vodo, da lahko omogoča razširjenost rastlinskega in vodnega življenja, ki za rast in razmnoževanje potrebuje mokro ali občasno mokro prst.

Letošnja vodilna misel

Vodilna misel letošnjega svetovnega dneva mokrišča pa je prepletanje med mokrišči, gozdovi in vodami ( MOKRIŠČA - GOZDOVI - VODA). V mednarodnem letu gozdov tako tudi svetovni dan mokrišč poudarja pomen gozda pri ohranjanju mokrišč.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Foto: Wikipedia