Posts Tagged ‘zmanjšanje’

24 oktober

Pivovarna Union bo poskrbela za reciklažo plastenk na Ljubljanskem maratonu

zala1 Pivovarna Union bo poskrbela za reciklažo plastenk na Ljubljanskem maratonuPivovarna Union se je letos odločila za nov, okolju prijaznejši pristop k sponzorskemu sodelovanju z Ljubljanskim maratonom. Projekt so poimenovali Plastenka za plastenko in ob tem, da bodo vsem udeležencem ponudili Zalo v lažjih, okolju prijaznejših plastenkah, bodo s partnerji projekta, ljubljanskim javnim podjetjem Snago in Slopakom poskrbeli, da se čim več le-teh zbere in reciklira.

Na okrepčevalnih postajah bodo tako letos označeni prostori, kamor bodo tekmovalci plastenke po uporabi odvrgli, Eko ambasadorji Pivovarne Union pa bodo poskrbeli, da se bodo odvržene plastenke zbrale v zabojnikih, namenjenih reciklaži. Po zaključku prireditve bodo skupaj z delavci Snage pregledali celotno traso maratona, podjetje Slopak pa bo poskrbelo za reciklažo zbranih plastenk.

Blagovna znamka Zala zadnja leta postavlja visoka okoljevarstvena merila in zato ostaja vodilna znamka vod na področju ekologije v Sloveniji. Seveda pa mora vsak razvojni projekt imeti jasne ekonomske, družbene in okoljske cilje.

Projekt Plastenka za plastenko je del prizadevanj Pivovarne Union, da preseže sedanjih 20 odstotkov recikliranih plastenk ki jih uporabljajo za polnjenje brezalkoholnih pijač.

Razvojna pot Zale:

Izvirsko vodo Zala že vse od leta 1995 polnimo v plastenko kvadratne oblike, ki je pri potrošnikih postala sinonim za pijače iz Pivovarne Union. V letu 2011 smo se odločili, da našo kvadratno plastenko prenovimo in osvežimo.

Pri razvoju nove plastenke smo imeli dva glavna cilja. Na eni strani smo želeli posodobiti obliko naše kvadratne plastenke ter oblikovati plastenko, ki bo okolju bolj prijazna. Prenovljena plastenka se tako poleg prenovljene vizualne podobe ponaša tudi z nižjo gramaturo, kar pomeni, da je okolju bolj prijazna. Prav tako pa smo si zastavili tudi tri okoljske cilje: zmanjšati odlaganje odpadne PET embalaže na deponijah, odpadne plastenke reciklirati za njen prvotni namen in z uporabo recikliranega materiala v embalaži še dodatno znižati naš CO2 odtis.

Današnja plastenka, v katero polnimo izvirsko vodo Zala, v primerjavi z njeno predhodnico, zaenkrat vsebuje 20 % recikliranega PET materiala in 80 % novega PET materiala. Posodobili in prilagodili smo njeno kvadratno obliko in s tem omogočili, da je za 23 % lažja od naše stare plastenke. Vse te spremembe so prispevale k znižanju CO2 odtisa.

Pri razvoju lažje plastenke Zale, v letu 2011, smo uspeli znižati naš ogljični odtis za 10 %. Z uvedbo letošnje nove plastenke iz 20 % recikliranega PET, pa smo CO2 odtis znižali še za dodatnih 5 %, skupno 15 %.
Uporaba recikliranega PET za proizvodnjo naših novih plastenk danes ni cenovno najugodnejša izbira, a smo zavestno sprejeli takšno odločitev, z mislijo na prihodnost in doseganjem dolgoročnih okoljskih ciljev.

Uporaba recikliranega PET za proizvodnjo naših novih plastenk danes ni cenovno najugodnejša izbira, a smo zavestno sprejeli takšno odločitev, z mislijo na prihodnost in doseganjem dolgoročnih okoljskih ciljev.

9 oktober

Evropska unija zmanjšuje emisije

zeleno Evropska unija zmanjšuje emisijeEvropska komisija je sporočila, da naj bi Evropska unija dosegala znaten napredek pri prekinjanju povezave med emisijami ogljika in gospodarsko rastjo.

Do leta 2010 je EU v 20 letih uspela zmanjšati emisije za 15,5 %, medtem ko je gospodarstvo v istem obdobju zraslo za 41 %. Emisije so se zmanjševale šest let zaporedoma do vključno leta 2009.

Države EU-15 so na zelo dobri poti, da dosežejo svoj cilj 8-odstotnega zmanjšanja emisij v skladu s Kjotskim protokolom, in ga bodo najverjetneje še izboljšale.

Vir: PEK

29 januar

Poceni sintetično gorivo brez emisij CO2

sinteticno-gorivo-150x100 Poceni sintetično gorivo brez emisij CO2Kot poroča Avtomanija, je družba Cella Energy iz Velike Britanije razvila sintetično gorivo brez emisij CO2.

Tehnologijo so štiri leta razvijali v strogi tajnosti na prestižnem Rutherford Appleton Laboratoryju pri Oxfordu. Prvi testi so pokazali tudi, da bo mogoče gorivo uporabiti v motorjih v avtomobilih brez modifikacij.

Foto: Wikipedia

26 januar

Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi gorivi

traffic1-150x100 Nadomestitev fosilnih virov energije z alternativnimi goriviAlternativna goriva bi lahko nadomestila fosilne vire energije in tako omogočila prehod na trajnostni promet do leta 2050, je včeraj Evropski komisiji v svojem poročilu predstavila strokovna skupina zainteresiranih strani za bodoča pogonska goriva.

Evropska unija bo morala do leta 2050 zmanjšati svoj vpliv na okolje in rešiti težave v zvezi z varnostjo oskrbe z energijo, zato mora za potrebe prometa najti energetske vire, ki bodo neodvisni od nafte in pretežno brez emisij CO2. Strokovna skupina je prvič uporabila celovit pristop, ki zajema ves prometni sektor.

Pričakovanemu povpraševanju za vse vrste prevoza bi lahko zadostili s kombinacijo različnih alternativnih virov energije: glavni možnosti sta električna energija (akumulatorji ali vodikove gorivne celice) in biogoriva, premostitvena možnost so sintetična goriva (z naraščajočim deležem obnovljivih virov), metan (naravni plin in biometan) bi lahko deloval kot dopolnilno gorivo in utekočinjeni naftni plin kot dodatek.

Vir: Evropska komisija

Foto: flickr.com

6 januar

Zaključni podnebni posvet na temo prehoda v nizkoogljično družbo

co21-150x100 Zaključni podnebni posvet na temo prehoda v nizkoogljično družboPodnebne spremembe so med največjimi izzivi, s katerimi se trenutno spopada svet, Evropska Unija in tudi Slovenija. Cilj znižanja izpustov toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 je postal zakonska zahteva Evropske Unije, soočeni pa smo tudi z zahtevami po povečanju snovne učinkovitosti ter s potrebo po preobrazbi v nizkoogljično družbo.

O teh in mnogih drugih izzivih za izvajanje podnebno-energetskih zavez so potekale razprave na petih podnebnih posvetih, ki so po Sloveniji potekali od maja 2010 v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2«. Posveti so ena izmed akcij v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.

Zaključni posvet na temo prehoda v nizkoogljično družbo bo potekal 10. januarja 2010 med 9. in 13. uro na Gospodarski zbornici Slovenije na Dimičevi 13 v Ljubljani.

Foto: SciNews Blog

Vir: Evropska komisija