PLANETU ZEMLJA PRIJAZNO VOZILO

Društvo Planet Zemlja je v pripravah na izvedbo akcije ozaveščanja javnosti o obremenjevanjih okolja z naslovom Zgledi vlečejo, precejšen poudarek namenilo obremenjevanju okolja, ki ga povzroča promet. Za lastnike avtomobili v Sloveniji pogosto nimajo zgolj uporabne vrednosti, temveč tudi simbolni in statusni pomen. V društvu zato menijo, da bo ozaveščanje javnosti in spodbujanje tržnih priložnosti za tiste, ki ponujajo med primerljivimi motornimi vozili taka, ki okolje manj obremenjujejo, imelo dodatni učinek tudi pri ozaveščanju ljudi na drugih področjih okoljevarstva.

Zato so v društvu ustanovili sedemčlansko neodvisno komisijo, sestavljeno iz strokovnjakov s področja avtomobilizma in varovanja okolja – predvsem emisij toplogrednih plinov – ter izkušenih neprofesionalnih šoferjev. Komisija bo vsak mesec na podlagi tehničnih in drugih podatkov, ki jih bodo posredovali zastopniki avtomobilskih blagovnih znamk v Sloveniji, v enem od razredov izbrala tisto vozilo, ki bo po določenih kriterijih doseglo boljši rezultat od konkurenčnih. Kriteriji so: varnost, vozne lastnosti, dimenzije in prostornost, cena s paketom opreme (vsak od navedenih štirih kriterijev prispeva 15% končne ocene) in poraba goriva ter emisije CO2 (ki prispeva 40% končne ocene). Na podlagi ocen bo komisija odločala o podelitvi naziva Planetu Zemlja prijazno vozilo, odločila pa bo lahko le soglasno. Imena članov komisije bo društvo Planet Zemlja zaradi zaščite neodvisnosti odločanja posredovalo po zaključku prvega dela akcije, septembra 2008.

V mesecu septembru so predstavniki društva Planet Zemlja opravili t.i. mystery shopping pri ponudnikih, ki v Sloveniji ponujajo prestižna terenska vozila in enoprostorce v cenovnem razredu nad 50.000 Eurov. Zbrane podatke so nato posredovali komisiji. Za ocenjevanje vozil v tem prestižnem razredu, so se v društvu odločili zato, da bi jasno poudarili sporočilo, da je v vsakem cenovnem, velikostnem in kakovostnem razredu moč najti vozilo, ki je okolju prijaznejše od konkurenčnih. Kupci prestižnejših avtomobilov lahko s svojim zgledom motivirajo za take odločitve tudi druge, saj so v veliko primerih tudi mnenjski vodje.

Osnovni cilj enoletne akcije društva pa je, da bi v tem času kupci začeli ponudnikom pogosteje zastavljati vprašanja o emisijah tologrednih plinov njihovih vozil in ta kriterij tudi uporabili kot enega pomembnejših pri odločanju za nakup motornega vozila. Enako bi si želeli, da bi tudi prodajalci začeli kupcem navajati ta podatek kot enega od bolj pomembnih pri navajanju prednosti vozila.
Po pregledu tehničnih in drugih podatkov terenskih vozil in enoprostorcev v cenovnem razredu nad 50.000 Eurov, se je komisija društva Planet Zemlja soglasno odločila podeliti naziv:

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNO VOZILO
vozilu
LEXUS RX 400H

Utemeljitev:
Prestižni avtomobili navadno ne veljajo kot okolju prijazni. Zaradi velikosti, mase ter motorjev z večjo močjo in prostornino, vsekakor bolj obremenjujejo okolje, kot tisti v manjših razredih. Kupci takih avtomobilov so navadno ljudje, ki na ta način velikokrat želijo demonstrirati svojo poslovno uspešnost, finančno blagostanje, ali pa protokolarne potrebe. Težko bi pričakovali, da se bo odnos teh ljudi do obremenjevanja okolja spremenil naenkrat in v enem koraku tudi pri nakupu avtomobila. Ker so to večinoma posamezniki z rednim dostopom do medijskega prostora, pa bi morali biti prav oni tisti, ki bi tudi drugim pokazali, da kljub svoji uspešnosti, pri svojih odločitvah kot kriterij upoštevajo tudi obremenjevanje okolja. Običajno so kupci prestižnih vozil tudi finančno uspešnih zato, ker znajo dobro obrniti vsak vloženi Euro. Zato bi bilo tudi z racionalnega stališča težko razumeti, da so nekateri še vedno pripravljeni porabiti 15 Eurov in več za gorivo na vsakih 100 prevoženih kilometrov.

Lexus RX 400h je po mnenju komisije vozilo, ki je trenutno v tem razredu nekaj korakov pred konkurenco. Poraba 8,1 litra goriva na 100 kilometrov in emisije CO2 192 g/km sta bili pri ocenjevanju njegovi glavni prednosti. Zelo solidne vozne lastnosti in dovolj prestižna oprema paketa Executive, za v ceniku navedeno ceno, so ga uvrstile med boljše. Kljub temu, da je med konkurenčnimi najmanjši po zunanjih dimenzijah in spada med manjše glede prostora za potnike in prostornine prtljažnika, so navedene prednosti več kot zadostovale, da se je komisija soglasno odločila za podelitev naziva.

Društvo Planet Zemlja čestita podjetju Toyota Adria, ki v Sloveniji zastopa blagovno znamko Lexus.

1 thought on “PLANETU ZEMLJA PRIJAZNO VOZILO

  1. Lahko bi objavili seznam avtomobilov, ki so ekološko sprejemljiva. Ljudje nimajo pojma kaj naj bi bilo okolju prijazno (torej podatki o tem kaj je okolju prijazno) in katera vozila zadostujejo tem kriterijem.

    Jaz vem samo za Toyoto Prius, ki jo je možno kupiti v Sloveniji. Za ostale nimam pojma. Vem samo še za “Tesla” (http://www.teslamotors.com/), ki pa je drag in ga ni možno kupiti pri nas.

    Slišal sem tudi za podjetje (http://www.sinteza.com/), ki se ukvarja z inovacijami na področju električnih vozil in ostalo.

    LP

Komentiranje zaprto.