Pobuda medijem, ki objavljajo prispevke o avtomobilizmu

V NADALJEVANJU OBJAVLJAMO POVZETEK PISMA DRUŠTVA PLANET ZEMLJA UREDNIŠTVOM MEDIJEV, KI OBJAVLJAHO PRISPEVKE IN REZULTATE TESTOV AVTOMOBILOV.

Spoštovani,

Vesti in informacije znanstvenikov glede obremenjevanja okolja so v zadnjih letih vse bolj alarmantne. Ukrepi, ki jih poskuša za zmanjševanje obremenjevanja okolja mednarodna skupnost, so zaenkrat nezadostni in neučinkoviti, saj nimajo podlage v viziji alternativnih smeri razvoja globalnega gospodarstva, ki v tem trenutku še vedno temelji na prastarem človeškem “izumu ognja” in seveda izkoriščanju fosilnih goriv, kot primarnega energenta.

Kot je navedla tudi Varuhinja človekovih pravic, pa je živeti v čistem okolju, tudi temeljna človekova pravica, ki bo v naslednjih letih vse bolj izpostavljena.

Promet je eden večjih globalnih onesnaževalcev in zato smo se mu tudi v našem društvu v zadnjih mesecih intenzivno posvetili. Poskušamo promovirati vozila, ki so glede zmanjševanja obremenjevanja okolja korak pred konkurenco. Želeli pa bi, da bi se podobnih akcij ozaveščanja lotevali tudi mediji, ki pokrivate avtomobilistične teme. Žal lahko trenutno samo izjemoma pri medijskih zapisih testiranj posameznih modelov avtomobilov preberemo podatke o obremenjevanju okolja. Večinoma smo zasledili le podatke o porabi goriva. Podatke o emisijah CO2, količini vgrajenih materialov, ki jih je mogoče razgraditi ali reciklirati, če navedemo samo tiste, ki so jih proizvajalci zavezani posredovati javnosti, smo lahko našli zelo redko – morda le pri vozilih, kjer so se s temi podatki želeli pohvaliti proizvajalci sami. Naše primerjalne analize, ki jih izvajamo zadnje 4 mesece v sklopu akcije Planetu Zemlja prijazno vozilo kažejo, da so lahko razlike glede obremenjevanja okolja avtomobilov v posameznem segmentu tudi več kot 50 odstotkov.

Za korenito spremembo razvoja globalnega gospodarstva, pa je potrebna popolnoma nova vizija in zasuk tudi v naši miselnosti. Zato smo se vam, brez namena posegati v vašo uredniško politiko, odločili predlagati prvi, pa čeprav skromen – simbolični korak. V tržnem gospodarstvu razvoj izdelkov in storitev narekuje predvsem povpraševanje na trgu. Povpraševanje po avtomobilih, ki manj obremenjujejo okolje od konkurence, pa lahko pomagate spodbujati kot najpomembnejši ustvarjalci javnega mnenja tudi vi. Zato vas prosimo, da v vašem uredništvu razmislite o možnostih vključevanja podprobnejših podatkov glede obremenjevanja okolja testiranih avtomobilov v zapise rezultatov vaših testov.

Več, kot bodo potencialni kupci imeli informacij o obremenjevanju okolja posameznih modelov vozil, več je možnosti, da se bodo vsaj nekateri odločili za nakup takega, ki je okolje manj obremenjuje in hitrejši bo razvoj takšnih modelov. Zavedam se sicer, da je slovenski trg globalno dokaj nepomemben. Vsekakor pa kot del EU in celo država, ki ji predseduje, lahko tudi na tem področju dograjuje trende ter kriterije in s tem postane tudi ta majhen trg bistveno pomembnejši od njegove denarne vrednosti.

Društvo Planet Zemlja