BMW Group v Sloveniji predstavila projekt BMW CleanEnergy

BMW Group je včeraj v Ljubljani predstavila tehnologijo BMW CleanEnergy. V okviru tega projekta so pri BMW razvili pionirsko tehnologijo avtomobilskega motorja s pogonom na vodik. BMW Hydrogen 7, luksuzna limuzina, ki jo poganja vodik, bo na voljo tudi slovenski vladi za poti po Bruslju in okolici.

BMW Hydrogen 7 je tako prvo luksuzno vozilo s pogonom na vodik. Vožnja z avtomobilom s posebej prirejenim dvanajstvaljnim motorjem z notranjim izgorevanjem, ki za gorivo uporablja tudi vodik, še vedno zagotavlja občutke enake vožnji z drugimi vozili BMW, nosi pa odgovornost do okolja in se približuje mobilnosti, kot jo zahteva prihodnost. Gosta iz BMW Group, dr. Becker, pooblaščenec uprave BMW, in dr. Prestrl, vodja projekta BMW CleanEnergy, sta natančneje predstavila tehnologijo BMW CleanEnergy. Gostitelj večera, generalni direktor BMW Group Slovenija Miha Ažman, pa je simbolično predal vozilo predstavnikoma slovenske vlade, ministru za okolje in prostor Janezu Podobniku in ministru za razvoj dr. Žigi Turku. Tako bo eden izmed stotih avtomobilov, ki jih je za zdaj izdelal BMW Group, uporabljala tudi slovenska vlada v Bruslju in okolici v času predsedovanja EU.

V društvu Planet Zemlja smo zadovoljni, da vodilni svetovni proizvajalci avtomobilov, vse pogosteje predstavljajo projekte, ki ne temeljijo na izkoriščanju fosilnih goriv. Da bodo takšna vozila postala tudi vsakodnevna realnost, pa je vsekakor potrebno narediti še nekaj pomembnih korakov. Prvi je gotovo distribucija vodika kot pogonskega goriva, drugi je tehnološko izboljšanje dosega, učinkovitosti in cenovne zanimivosti takšnih pogonov, tretji pa gotovo tudi pridobivanje vodika iz drugih virov, kot so oglikovodiki v fosilnih gorivih (npr. voda, ali rezultat naravnega procesa pri nekaterih vrstah alg), saj bomo v nasprotnem primeru obremenjevanje okolja s toplogrednimi plini le prenesli iz prometa na pridelavo samega goriva.