DZ danes o predlogu zakona, ki je nastal na pobudo društva Planet Zemlja

Danes dopoldne je potekala v Državnem Zboru Republike Slovenije razprava o Predlogu Zakona o omejevanju porabe goriv in emisij toplogrednih plinov za kupljena ali najeta osebna motorna vozila državnih organov, lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov, javnih agencij in drugih pravnih oseb, ki so naročniki po predpisih o javnih naročilih, ki so ga na pobudo društva Planet Zemlja v parlamentarno proceduro posredovali poslanka Cveta Zalokar Oražem ter poslanca Dušan Kumer in Aleš Gulič.

Razprava je na žalost spet pokazala, da politiki niso presegli okvirov strankarskih omejitev. Čeprav so vse poslanske skupine deklarativno govorile o svoji zavezanosti k zmanjševanju obremenjevanja okolja, so podporo zakonu izrazile samo poslanske skupine Zares, Socialnih demokratov, Liberalne demokracije Slovenije, SNS in Lipe.

V društvu Planet Zemlja smo najbolj razočarani nad, če se nekoliko ironično izrazimo, “uradniško stilsko bravuro” pisca uradnega vladnega odgovora, ki je navedel, da že sedanja zakonodaja omogoča, da se pri javnih razpisih kot kriterij določijo tudi podatki o obremenjevanju okolja. Najberž pisec ni vedel, da s to “bravuro” povzroča največjo škodo prav ugledu organa v imenu katerega je pisal stališče. Bistvena razlika je namreč med tem kar zakon omogoča in kaj nalaga zavezancem Zakona o javnem naročanju. Na žalost smo to dikcijo večkrat slišali tudi danes pri razlagi stališč posameznih poslanskih skupin. Sicer pa smo v društvu Planet Zemlja že večkrat javno poudarili, da se z Vlado RS strinjamo v tistem delu odgovora, kjer navaja, da zakon ni sistemska ampak parcialna rešitev. Še vedno pa je bolje empirično in zavezujoče urediti del javnih naročil, kot čakati v nedogled na sistemsko rešitev.

Glasovanje o predlogu zakona bo potekalo danes zvečer in v društvu bomo zaprosili za podatke o poimenskem glasovanju poslancev ter ga nato objavili na naših spletnih straneh.