DZ zavrnil zakon, ki bi vsaj deloma vzpostavil sistem Zelenih javnih naročil

Poslanci Državnega Zbora Republike Slovenije so z večino glasov zavrnili Predlog Zakona o omejevanju porabe goriv in emisij toplogrednih plinov za kupljena ali najeta osebna motorna vozila državnih organov, lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov, javnih agencij in drugih pravnih oseb, ki so naročniki po predpisih o javnih naročilih, ki so ga na pobudo društva Planet Zemlja v parlamentarno proceduro posredovali poslanka Cveta Zalokar Oražem ter poslanca Dušan Kumer in Aleš Gulič. Večina politikov torej ni pripravljena niti s simbolično gesto dati dobrega zgleda državljanom glede varovanja naravnega okolja.

Za vse, ki se za oddajo svojega glasu na volitvah odločate tudi glede na dejanja politikov v zvezi z ohranjanjem naravnega okolja, objavljamo poimenski seznam glasovanja poslank in poslancev Državnega Zbora.

Anderlič Anton ————- odsoten
Bajc Josip —————— proti
Barovič Bogdan ————- za
Battelli Roberto ————- za
Bevk Samo —————– za
Brenčič Stanislav ———– ni glasoval
Bručan Andrej ————– proti
Cukjati France ————– proti
Cvikl Milan —————— za
Černač Zvonko ————- proti
Drobnič Janez ————– odsoten
Drofenik Marjan ————- proti
Džuban Geza ————— za
Gaber Slavko ————— za
Gantar Pavel ————— odsoten
Germič Ljubo ————— za
Grill Ivan ——————- proti
Grims Branko ————— proti
Gulič Aleš —————— za
Han Matjaž —————- odsoten
Homan Bojan ————– proti
Horvat Franc (Feri) ——– odsoten
Horvat Jožef ————– proti
Hrovat Robert ————- proti
Hvauc Srečko ————- proti
Irgl Eva ——————- proti
Janc Kristijan ————– proti
Jazbec Franc ————– proti
Jelen Ivan —————– proti
Jelinčič Plemeniti Zmago — odsoten
Jeraj Alenka ————— proti
Jerič Miran —————- odsoten
Jerovšek Jožef ———— proti
Juri Aurelio —————- za
Klavora Vasja ————- ni glasoval
Kokalj Anton ————– proti
Kontič Bojan ————– odsoten
Koren Drago ————– proti
Kovačič Dimitrij ———– proti
Kramberger Janez ——— odsoten
Krivec Danijel ————- ni glasoval
Kumer Dušan ————– za
Lahovnik Matej ———— za
Lavtižar Bebler Darja ——- za
Ljubeljšek Mitja ———— proti
Marinič Branko ————- proti
Mikolič Martin ————– za
Moge Rudolf ————— za
Pajk Stane —————– proti
Pavliha Marko ————– odsoten
Pečan Breda ————— odsotna
Peče Sašo —————– za
Petan Rudolf ————— proti
Petek Milan —————- za
Petek Miro —————– proti
Pojbič Marijan ————– proti
Posedel Alojz ————– odsoten
Potrata Majda ————- za
Potrč Miran —————- za
Pozsonec Maria ———— za
Presečnik Jakob ———— proti
Prevc Mihael ————— proti
Prijatelj Srečko ————- za
Pukšič Franc ————— proti
Rezman Vili —————- odsoten
Rop Anton —————– odsoten
Rugelj Bojan ————— proti
Sajovic Borut ————– za
Slavinec Mitja ————- odsoten
Sok Alojz —————— za
Starman Bojan ————- proti
Sušnik Franc ————– proti
Širca Majda —————- za
Školč Jožef —————- za
Štebe Tomaž ————– proti
Švagan Matjaž ———— odsoten
Tanko Jože ————— proti
Terčon Davorin ———– odsoten
Testen Ciril ————— proti
Trofenik Vili ————— za
Uhan Marjetka ———— proti
Veber Janko ————– za
Veršnik Rudi ————– proti
Zagorac Boštjan ———- za
Zalokar Oražem Cvetka — za
Zamernik Bogomir ——— proti
Ziherl Milenko ————- proti
Zupan Majda ————- proti
Žgajner Tavš Barbara —– za
Žnidaršič Franc ———– odsoten