Predsednik Evropskega Parlamenta Hans-Gert Pöttering posredoval predlog društva pristojnemu odboru EP

Therese Lepoutre – Dumolin je društvu Planet Zemlja 15. maja poslala pismo v imenu Predsednika Evropskega Parlamenta Hansa-Gerta Pötteringa, v katerem je predsednico društva obvestila, da je Predsednik posredoval predlog društva Planet Zemlja Odboru za okolje, zdravje in varno prehrano Evropskega parlamenta, ki je pristojen za iniciativo društva za dopolnitev energetsko – okoljskega paketa, ki ga je pripravila Evropska komisija.

Društvo Planet Zemlja je v aprilu poslalo predlog dopolnitev energetsko okoljskega paketa Predsedniku Evropskega Parlamenta in Predsedniku Evropske komisije Jose Manuelu Barrosu, v vednost ter s prošnjo za moralno podporo pa tudi guvernerju ameriške zvezne države California Arnoldu Schwarzeneggerju in nobelovcu Alu Goru. Oba sta pobudo društva že pozdravila.

V pobudi društvo Evropski Komisiji predlaga, da ustrezno pripravi in predlaga sprejem Evropskemu Parlamentu Direktivo o omejevanju promocije in oglaševanja izdelkov, ki obremenjujejo okolje. Direktiva bi morala omogočati promocijo in oglaševanje zgolj izdelkom, ki od predhodnih, ali konkurenčnih manj obremenjujejo okolje na podlagi štirih osnovnih kriterijev:

– količina energije, ki je bila porabljena v procesu izdelave,
– količina nerecikliranih materialov, ki so bili porabljeni v procesu izdelave,
– poraba energije, emisije, odpadki in drugo obremenjevanje okolja v času njihove življenjske dobe,
– količina materialov, ki obremenijo okolje po koncu njihove življenjske dobe in energija potrebna za njihovo razgradnjo.

Po predlogu društva, bi morala biti direktiva zapisana na način, da bi dovoljevala promocijo in oglaševanje samo tistim izdelkom, ki bi zadostovali dvema pogojema:

– da po nobenem od štirih ključnih kriterijev ne presegajo predhodnih ali konkurenčnih izdelkov,
– da vsaj po enem od štirih ključnih kriterijev manj obremenjujejo okolje, kot predhodni ali konkurenčni izdelki.

Predlog dopolnitve energetsko okoljskega paketa je prvi korak v smeri uresničevanja vizije društva Planet Zemlja, ki so jo poimenovali Globalno gospodarstvo z ničelno stopnjo onesnaževanja 2050 (Zero pollution global economy 2050).