V Sloveniji kupujemo avtomobile s preveč emisijami CO2

Vozila prvič registrirana v letu 2008 so izpustila v ozračje več kot 152.000 ton CO2

(Vodice, 10. 3. 2009) V društvu Planet Zemlja smo se odločilo v spremenjeni obliki nadaljevati akcijo Planetu Zemlja prijazno vozilo, ki smo jo začeli izvajati konec leta 2007. V letošnjem letu smo akcijo zasnovali povsem na novo, za uvod pa smo se odločili opraviti temeljito analizo nakupnih navad glede osebnih motornih vozil v državi.

Za osnovo analize smo izbrali javno dostopne podatke Ministrstva za notranje zadeve o prvič registriranih osebnih motornih vozilih v letu 2008 v Sloveniji. Izbrali smo tri vzorčne mesece: januar 2008, junij 2008 in december 2008. V vzorcu je bilo zajetih 20.168 vozil, katerih podatki o registraciji so vključevali tudi podatke o emisijah CO2. Vseh prvič registriranih vozil v Sloveniji v letu 2008 je bilo po podatkih dostopnih na spletnih straneh MNZ 95.713. Ker gre za vzorec, ki presega petino vseh registriranih vozil v Sloveniji, v društvu menimo, da odraža dejansko stanje pri prodaji osebnih motornih vozil v Sloveniji v letu 2008.

Analiza je pokazala, da je povprečna emisija vseh prvič registriranih osebnih vozil v Sloveniji leta 2008 kar 159 g/km. To v praksi pomeni, da so samo v letu 2008 prvič registrirana vozila, če so vozniki z njimi prevozili 10.000 kilometrov, v zrak izpustila več kot 152.000 ton CO2. Ker gre večinoma za novejša vozila od tistih, ki so vozila po naših cestah prej, lahko sklepamo, da je slika emisij vseh osebnih motornih vozil v Sloveniji še bistveno slabša.

Če predvidevamo, da je življenjska doba avtomobila 10 let, bi to pomenilo, da bi samo za nevtralizacijo izpustov CO2 lani na novo registriranih vozil morali v Sloveniji zasaditi več kot 1.520 hektarov novih gozdov, saj drevo v svoji celotni življenjski dobi absorbira približno eno tono CO2.

Statistična obdelava podatkov po posameznih razredih emisij CO2 pokaže dejstvo, da so tržni deleži vozil do 130 g/km – torej standarda, ki ga za predpisuje Evropska komisija za leto 2012, zelo skromni, saj je bilo v teh razredih registriranih komaj 10,77 odstotka vozil. V Sloveniji najpogosteje kupujemo vozila z emisijami od 131 do 160 g/km, ki so med prvič registriranimi predstavljala 56,37 odstotni delež. Delež vozil z emisijami med 161 in 200 g/km je prav tako visok – skoraj četrtina, oziroma 24,72 odstotka. Kar 8,38 odstotka lani prvič registriranih vozil v Sloveniji ima emisije CO2 višje od 201 g/km.

Rekorder med statistično zajetimi vozili je vozilo znamke Bentley Continental Flying Spur z emisijami 410 g/km. Če je lastnik s tem vozilom prevozil 10.000 kilometrov, je okolje obremenil z več kot 4 tonami CO2.

STATISTIKA PRVIČ REGISTRIRANIH VOZIL V SLOVENIJI 2008 PO EMISIJAH

– Vzorec: 20.168 osebnih motornih vozil prvič registriranih v Sloveniji 2008

– Obdelani meseci registracije: januar, junij, december 2008

MODELNA RAZLIČICA VOZILA EMISIJE V g/km ŠTEVILO ZAJETIH V OBDELAVO
80 – 90 0,02 4
91 – 100 0,005 1
101 – 110 0,26 126
111 – 120 3,82 770
121 – 130 6,31 1272
131 – 140 19,66 3965
141 – 150 18,36 3703
151 – 160 18,35 3700
161 – 170 8,92 1798
171 – 180 7,48 1508
181 – 190 4,51 910
191 – 200 3,81 3,81
201 – 250 3,81 1319
nad 251 1,84 372

Statistično smo obdelali tudi povprečne emisije vozil po pomembnejših blagovnih. Glede na dejstvo, da emisije po blagovnih znamkah zaradi bistveno različne ponudbe modelov vozil med seboj niso primerljive, smo jih razvrstili po abecednem redu.

Alfa Romeo 1,16 176
Audi 3,58 177
BMW 3,31 185
Chevrolet 1,25 160
Chrysler 0,12 208
Citroen 7,08 158
Dacia 0,46 161
Dodge 0,05 199
Fiat 6,04 146
Ford 6,68 155
Honda 1,70 158
Hyundai 3,78 156
Jaguar 0,08 195
Jeep 0,22 254
Kia 2,79 150
Lancia 0,47 178
Land Rover 0,17 239
Lexus 0,16 203
Mazda 1,89 157
Mercedes Benz 2,66 196
Mini 0,09 153
Mitsubishi 0,71 184
Nissan 1,73 169
Opel 8,76 153
Peugeot 7,03 149
Porsche 0,12 310
Renault 15,89 150
Saab 0,18 184
Seat 1,77 152
Smart 0,07 109
Ssangyong 0,09 220
Subaru 0,06 226
Suzuki 1,10 169
Škoda 2,86 148
Toyota 4,02 159
Volkswagen 10,54 158
Volvo 1,20 179

Analiza podatkov druge tabele kaže dejstvo, da se nobena od blagovnih znamk, razen Smarta (kjer pa gre za zelo specifična urbana vozila), še ni približala ciljnim 130 g/km povprečnih izpustov vseh prodanih vozil. V društvu Planet Zemlja smo mnenja, da gre samo deloma za tehnološke razloge. V akciji društva Planetu Zemlja prijazno vozilo, ki smo jo izvajali 10 mesecev do sredine leta 2008 se je namreč pokazalo, da imajo številne blagovne znamke na voljo vozila, ki manj obremenjujejo okolje, a očitno te modelne različice ne predstavljajo bistvenega prodajnega deleža.

Zato smo analizirali delež zmagovalcev in uspešnejših modelnih različic v akciji Planetu Zemlja prijazno vozilo 2008 med enakimi modeli posameznih blagovnih znamk.

MODELNA RAZLIČICA VOZILA EMISIJE V g/km DELEŽ RAZLIČICE V MODELU V %
Lexus RX 400h 192 50,0
Smart Fortwo CDI 88 6,7
BMW 118d 119 27,3
BMW 318d / Touring 123/125 7,4
Seat Ibiza Ecomotive / VW Polo BueMotion 99 0,2
BMW 520d 136 0,7
Ford C-max 1.6 TDI 127 3,6
Mitsubishi Outlander 177 22,2
BMW X3 2.0d 172 20,0
Opel Zafira 1.7 CDTI 152 1,14

Številni strokovnjaki, nevladne organizacije in mediji smo v zadnjih letih vložili precej energije v ozaveščanje kupcev glede obremenjevanja okolja, ki ga povzročajo avtomobili in promet nasploh. V zadnjem letu so tudi številni proizvajalci v svojih reklamnih kampanjah promovirali zmanjševanje izpustov CO2 njihovih avtomobilov. Analiza pa kaže, da promocijske akcije vključno z akcijo društva Planetu Zemlja prijazno vozilo, niso imele posebnega prodajnega učinka. Še posebej se to kaže v razredih, v katerih prodajo večje število istega modela vozil, saj te modelne različice niso dosegle niti 5 odstotnega deleža znotraj istega modela vozila. Nekoliko ironično bi lahko zapisali, da predstavljajo vozila, ki manj obremenjujejo okolje v teh razredih prej statistično zajeto »pomoto« kupcev, kot resen trženjski pristop prodajalcev. V društvu pa moramo neradi dopustiti tudi statistično malo verjetno možnost, da smo za obdelavo podatkov izbrali ravno tiste tri mesece leta 2008, ki so bili za prodajo prav teh modelnih različic vozil, naravnost katastrofalno slabi.

Potrebno je tudi zapisati, da so bila v statistični obdelavi zajeta tudi v Sloveniji prvič registrirana starejša vozila, ki jih v glavnem uvažajo podjetja specializirana za uvoz rabljenih vozil, kar sliko deležev vozil, ki manj obremenjujejo okolje še dodatno pokvari. Društvo pa kljub temu poziva uradne zastopnike blagovnih znamk v Sloveniji, da ponovno razmislijo o cenovni politiki vozil z manjšimi emisijami CO2 in tudi o načinih njihove promocije ter prodajnih metodah, saj dosedanje niso učinkovite. Nenazadnje jim ta razmislek narekuje tudi globalna finančna kriza, saj so manjše emisije CO2 neposredno povezane tudi z manjšo porabo goriva avtomobilov ter zato nižjimi stroški uporabe vozila za kupca.

Analiza nakupnih navad v Sloveniji za leto 2008 torej kaže, da imajo akcije ozaveščanja kupcev omejen doseg, prodajalci avtomobilov pa prav tako omejen interes. Na potezi je zato predvsem država, ki mora po našem mnenju v najkrajšem času sprejeti ukrepe, ki bodo stimulirali nakup racionalnejših modelov vozil, saj je avtomobilska industrija, kot je razvidno iz analize pri okolju manj neprijaznih modelnih različicah, še daleč od tega, da bi primerno izkoristila že obstoječe tehnološke potenciale. Časa za počasno prilagajanje strategij pa zmanjkuje.

Zato predlagamo Vladi Republike Slovenije in vsem parlamentarnim strankam čimprejšnji razmislek o primerni spremembi zakonodaje, ki bo znižala cene vozil z manjšimi izpusti CO2 in manjšim obremenjevanjem okolja v drugih kategorijah. Po našem mnenju mora biti poudarek na spremembi davka na motorna vozila, ki morajo vključevati nižje stopnje za vozila, ki manj obremenjujejo okolje in bistveno višje za tista, ki ga obremenjujejo visoko nad povprečjem. Prav tako bi morali sprejeti ukrepe, ki bi stimulirali nakup dizelskih vozil s filtri prašnih delcev ter uporabo naravnega plina kot goriva za bencinske motorje. Obe rešitvi sicer ne vplivata na emisije CO2, a zmanjšujeta emisije prašnih delcev v ozračje. Društvo predlaga tudi razmislek o dodatni davčni stimulaciji za vozila, ki so izdelana iz večjega deleža materialov, ki jih je mogoče reciklirati, kot to določajo normativi.

V društvu Planet Zemlja smo opravili tudi simulacije nekaterih možnih davčnih ukrepov na javnofinančne prihodke in ugotovili, da je mogoče vzpostaviti tak sistem stimulacij, ki ne bi povzročil zmanjšanja javnofinančnih prihodkov. Seveda pa je ob teh ukrepih potrebno sprejeti tudi pravila, ki bodo omogočila, da se davčne stimulacije neposredno odražajo na znižanju cene vozil, ki ustrezajo kriterijem za davčne stimulacije.

Dodatne informacije:

drustvo.planetzemlja@gmail.com