Občina Vransko zmagovalka akcije Zemljo so nam posodili otroci 2009

 Častni pokrovitelj akcije, predsednik RS dr. Danilo Türk
Častni pokrovitelj akcije, predsednik RS dr. Danilo Türk

Že tradicionalno se ob mednarodnem Dnevu Zemlje zaključuje akcija »Zemljo so nam posodili otroci«, ki sta jo letos že četrtič organizirala Agencija Republike Slovenije za okolje in Zveza prijateljev mladine Slovenije in pri kateri sodeluje tudi društvo Planet Zemlja. Tudi letos je akcija potekala pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka. Ob slovesnem zaključku na Ljubljanskem gradu, so podelili nagrade letošnjim zmagovalcem. V akciji ki se je začela januarja, je sodelovalo rekordno število učencev iz 54 osnovnih in srednjih šol. Pod vodstvom mentoric in mentorjev so pripravili kar 73 projektov nominacij pravnih oseb in posameznikov, ki v lokalnih okoljih najbolje skrbijo za ohranjanje naravnega okolja. Komisija sestavljena iz strokovnjakov ARSO, avtorice skulptur, ki jih prejmejo nagrajenci Andrejke Štenkler in dijakov novomeške Gimnazije, je nagradila najboljše v šestih posameznih kategorijah in razglasila zmagovalko celotne akcije.

Kipci in priznanja zmagovalcem v posamezni kategoriji
Kipci in priznanja zmagovalcem v posamezni kategoriji

V nadaljevanju objavljamo podatke o zmagovalcih, šolah, ki so jih nominirale in utemeljitve komisije za podelitev nagrad.

Kategorija: Neobremenjevanje zemlje
Zmagovalec: Kmetija Ščap, gospod Robert Ščap
Predlagala: Osnovna šola Turnišče
Kmetija Robija Ščapa obsega 52 hektarjev kmetijskih zemljišč ima 32 krav molznic, 26 telic, 6 telet, konja in mačka, kot so zapisali učenci Osnovne šole Turnišče. Glavni vir materialnega preživetja predstavljajo živinoreja ter pridelava mleka in poljedelstvo saj za trg proizvajajo tudi pšenico in koruzo. Za gnojenje njiv uporabljajo gnojnico, ki pa je ne uporabljajo v času, ko na njivah ni rasti, oziroma porabnikov dušika. Zato gnojnico skladiščijo tako, da iz skladiščnih prostorov ne more odtekati ter obremeniti podtalnice. Na vodovarstvenih območjih ter površinah, ki so nasičene z vodo, ne gnojijo. Odnos do živali je na kmetiji prav tako zgleden, kar pove že dejstvo, da imajo vse živali svoja imena. Od leta 1998 vodijo hlevsko knjigo, v odlično urejenem hlevu pa imajo tudi poseben prostor namenjen za okrevanje bolnih živali. Na njivah ne sejejo gensko spremenjenih organizmov. Kljub temu, da ima gospod Ščap opravljen izpit za varno uporabo fitofarmacevtskih sredstev, njihovo uporabo zmanjšujejo in v prihodnje načrtuje popolno opustitev uporabe teh sredstev. Fitofarmacevtskih sredstev ne uporabljajo na vodovarstvenih območjih, ali v primerih, ko so v bližini čebele. Morebitno odpadno embalažo in ostanke škropiv vračajo v trgovino. Del kmetije gospoda Roberta Ščapa se nahaja tudi v zaščitenem območju Nature 2000.
Odnos družine Ščap do kmetovanja in ohranjanja narave ima še posebno težo, ker ne predstavlja samo zgled dobre prakse, temveč postavlja nove kriterije in trende kmetovanja na geografskem področju, kjer so tla zaradi intenzivnega kmetovanja zelo obremenjena. Komisija akcije za vizijo ter pogum gospodu Robertu Ščapu in njegovi družini iskreno čestita.

Kategorija: Kakovosten odnos do voda
Zmagovalec: Gospod Igor Maher in gospa Irena Kodele Krašna
Predlagala: Biotehniška šola Tehniškega šolskega centra, Šempeter pri Gorici
Gospod Igor Maher in gospa Irena Kodele Krašna sta v projekt obnove kalov vložila izjemno veliko energije in volje. Včasih so imeli kali na področjih apnenčastih tal slovenskega Krasa, Bele Krajine in Slovenske Istre velik pomen, saj so jih ljudje uporabljali za napajanje živine, gašenje požarov, pa tudi za vir pitne vode. Projekt 1001 kal – 1001 zgodba o življenju v okviru katerega sta nagrajenca vodila obnovitev vaških kalov pa danes pomeni predvsem ohranjanje naravnega okolja in biotske raznovrstnosti na kraškem področju, na katerem predstavlja voda še posebno dragocenost. Zaradi predanosti nagrajencev se je ohranil biotop velikega pupka in hribskega urha. Obnovljeni kali ponujajo tudi možnosti razvoja okolju prijaznega turizma in ohranjajo tudi kulturno dediščino teh področij, s tem pa lahko postanejo prave učilnice v naravi.
Projekt 1001 kal – 1001 zgodba o življenju je uspel tudi zato, ker sta nagrajenca uspela s svojo energijo in srčnostjo k sodelovanju in spremembi odnosa do kalov, pritegniti številne kraške lokalne skupnosti. Komisija akcije Zemljo so nam posodili otroci se v celoti strinja s trditvijo dijakov, ki so zapisali, da je takšna zagnanost, volja, čut do narave in ljudi, kot jo kažeta nagrajenca, posebej dragocena in jo je potrebno prepoznati in nagraditi.

Kategorija: Ohranjanje čistega zraka
Zmagovalec: Podjetje Pipistrel Ajdovščina in gospod Ivo Boscarol
Predlagala: Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina
Kategorija ohranjanja čistega zraka se najbolj neposredno veže na enega najzahtevnejših izzivov človeške civilizacije v prihodnjih letih – podnebnih sprememb kot posledice prekomernih emisij toplogrednih plinov v ozračje. Podjetja Pipistrel in gospoda Iva Boscarola slovenski javnosti ni potrebno posebej predstavljati. Njihovi inovativni izdelki ter stremljenje k vrhunskosti na svetovnem nivoju so v medijih pogosto izpostavljeni kot primer najboljšega, kar lahko Slovenija ponudi globalnemu razvoju. Gospoda Boscarola smo v preteklosti lahko velikokrat videli in poslušali razlagati svojo vizijo in poglede na vodenje uspešnega podjetja in ga lahko mirno uvrstimo med najpomembnejše slovenske mnenjske vodje. S postavitvijo nove zgradbe z letalskim inštitutom je vsem dokazal, da je najpomembneje poslovno uspešno udejanjiti javno spregovorjene besede. Sončna elektrarna, ki je del njegovega projekta, prihrani do 95 MWh letno, oziroma več kot 180 ton emisij CO2. Celoten projekt je zasnovan energetsko varčno. K temu prispevajo učinkovita izolacija, nizkotemperaturni sistem ogrevanja in klimatizacije, ohranjanje energije pri prezračevanju, inteligenten sistem luči ter geotermalni toplotni izmenjevalnik.
Za udejanjanje uspešne poslovne vizije na način, ki kaže pot tudi drugim, si po soglasnem mnenju komisije podjetje Pipistrel in gospod Ivo Boscarol zaslužita posebno mesto med slovenskimi poslovneži in zato tudi nagrado v letošnji akciji Zemljo so nam posodili otroci.

Kategorija: Ozaveščanje javnosti
Zmagovalka: Gospa Bernarda Barbo
Predlagala: Osnovna šola Center, Novo mesto
Profesorica biologije in gospodinjstva Bernarda Barbo, je ozaveščanje učencev o pomenu ohranjanja naravnega okolja vključila kot osnovni moto svojega dela od samih začetkov poučevanja pred devetimi leti. V tem času je na šoli vodila vrsto aktivnosti namenjenih varovanju okolja in ločevanju odpadkov. V razredih so leseni zaboji za ločevanje papirja, ekokotiček kjer učenci odlagajo in ločujejo različne odpadke. Organizira številne akcije očiščevanja okolice šole, zbiranja odpadnega papirja, odpadnih kartuš in tonerjev ter zbiranje odpadnih baterij, če jih naštejemo le nekaj. Je koordinatorka 17 mentorjev osnovnih šol. Na tradicionalni prireditvi ob Dnevu zemlje, ki jo koordinira, pa sodeluje kar 17 osnovnih in tri srednje šole iz Novega mesta. Na šoli izdajajo glasilo Ekošolarček, vendar je splet orodij, ki jih uporablja nagrajenka še bistveno bolj pester. Od zloženk, predavanj ter filma in celo gledališke predstave. Naštete aktivnosti, pa tudi druge opisane v nominaciji dokazujejo, da se je profesorica Bernarda Barbo izbrala zmanjševanje obremenjevanja okolja kot način življenja, ozaveščanje vseh v njeni bližini pa kot poslanstvo. Komisija akcije Zemljo so nam posodili otroci je soglasno sklenila njena prizadevanja za ozaveščanje postaviti vsem nam za zgled.

Kategorija: Najboljši izdelek nominacije
Zmagovalec: Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina
Za projekt: Nominacija podjetja Pipistrel in gospoda Iva Boscarola
Konkurenca v kategoriji za najboljši izdelek nominacije je iz leta v leto hujša. Nominacije postajajo kakovostnejše tako s strokovnega vidika, kot tudi vse boljše glede na način predstavitve nominirancev. Pa vendar je nominacija, ki so jo izdelali učenci Srednje šole Veno Pilon nekoliko izstopala predvsem z vidika unikatnosti, načina izdelave in vizualne predstavitve. Ročno izdelan papir, pisava, izrisana naslovnica in spremljevalna zgodba tvorijo pregledno celoto, ki na ustvarjalen in nenavaden način predstavi nominiranca. Piko na i dodajajo v papir vtkane cvetlice, ki se povezujejo z izrisanim delom predstavitve.
Komisija se učencem Srednje šole Veno Pilon iz Ajdovščine zahvaljuje za vložen trud in njihovo nominacijo soglasno razglaša za najboljši izdelek.

Nagrajena nominacija dijakov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

Nagrajena nominacija dijakov Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

Kategorija: Najbolj aktivna šola
Zmagovalec: Osnovna šola Mirana Jarca, Ljubljana
Osnovna šola Mirana Jarca je med tistimi, ki tudi v akciji Zemljo so nam posodili otroci vsako leto sodeluje z zanimivimi ter kakovostnimi nominacijami, vendar je to le ena od aktivnosti, ki jih izvajajo glede ohranjanja naravnega okolja. Gre za šolo v urbanem območju, zato so njihovi izzivi na trenutke še zahtevnejši od tistih, ki so locirane bližje neokrnjeni naravi. Aktivnosti, ki jih izvajajo na področju ozaveščanja učencev ter tudi povsem konkretne aktivnosti kot so ločeno zbiranje odpadkov v razredih, ločeno zbiranje bioloških odpadkov v kuhinji ter nevarnih odpadkov, zbiralne akcije papirja, številne delavnice in predavanja pri različnih predmetih, namenjene ozaveščanju in ustvarjanju z naravnimi materiali, izdelava ptičjih pogač pozimi, pomagajo da velja Osnovna šola Mirana Jarca za eno najbolj zelenih na urbanem področju Ljubljane.
Usoda človeške civilizacije in zmanjševanje obremenjevanja okolja sta v prihodnje v veliki meri povezana z smerjo razvoja globalnih urbanih področij. S svojim prizadevanjem in delom na področju blaženja negativnih vplivov urbaniziranega področja, so učitelji in učenci Osnovne šole Mirana Jarca v Ljubljani prepričali komisijo, da jim soglasno podeli naziv najbolj aktivne šole.

Zmagovalec akcije Zemljo so nam posodili otroci
Občina Vransko
Predlagala: Srednja šola za gradbeništvo, Šolski center Celje
Občina Vransko šteje 2.488 prebivalcev in leži v dokaj urbaniziranem področju na obrobju Celjske kotline. V dolgoročni strategiji razvoja so predvideli ekološko sanacijo kraja in v okviru tega tudi zmanjševanje porabe energije. Bila je ena prvih, ki je pristopila k izdelavi energetske zasnove. Še posebej veseli, da se niso zaustavili zgolj pri strategijah in načrtih. V občini deluje eko šola, zgradili so sistem za daljinsko ogrevanje z biomaso, osem individualnih kotlov na lesne sekance, ustanovili so inovacijski in tehnološki center za alternativne in obnovljive vire energije, postavili malo fotonapetostno elektrarno ter prvi solarni svetilki za javno razsvetljavo v Sloveniji. V občini gradijo naselje energetsko pasivnih hiš njihovi načrti pa vključujejo tudi izgradnjo solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode za celoten kraj Vransko in manjšo pilotno vetrno elektrarno. Občina Vransko je vključena tudi v projekt Čiste vode povodja Savinje.
Po mnenju komisije sta potrebni za načrtovanje, še posebej pa za konkretno izvedbo razvojnih projektov lokalnih skupnosti v smeri zmanjševanja obremenjevanja okolja vizija vodstva ter volja in energija celotne skupnosti. Občina Vransko je zgled in smerokaz, ki ga moramo postaviti povsem na vrh. Zato jo komisija soglasno razglaša za zmagovalko letošnje akcije Zemljo so nam posodili otroci.

Zmagovalna ekipa s predsednikom RS dr. Danilom Türkom

Zmagovalna ekipa s predsednikom RS dr. Danilom Türkom