Zaključek akcije “Zemljo so nam posodili otroci”

Ljubljana, 20.4.09 – Društvo Planet Zemlja je letos že četrtič zapored z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Zvezo prijateljev mladine skupaj pripravilo akcijo Zemljo so nam posodili otroci. Ta je potekala v okviru poslanstva ARSO »Spodbujanje, ozaveščanje in izobraževanje prebivalstva o pomembnosti ohranitve našega planeta in izboljšanja v njem« in se bo sklenila z zaključno prireditvijo 22. aprila 2009 na Ljubljanskem gradu.

Direktor Agencije RS za okolje dr. Silvo Žlebir

Direktor Agencije RS za okolje dr. Silvo Žlebir

Letos je k akciji pristopilo rekordno število osnovnih in srednjih šol (skupno 54 šol). V okviru trimesečnih aktivnosti so učenci višjih razredov osnovnih in dijaki srednjih šol opazovali svoje okolje, podjetja in posameznike v njem ter izbrali tistega, ki je po njihovi oceni najbolj prispeval k varovanju in ohranjanju našega okolja čistega, zdravega in človeku prijaznega. Prispele nominacije (prispelo je rekordnih 74 nominacij), je v teh dneh ocenila komisija, ki jo sestavljajo tako strokovnjaki s področja okoljevarstva, kot tudi dijaki. Ker so v preteklih letih bile zaznane velike razlike v vložkih, ki so jih učenci in dijaki vlagali v pripravo nominacij (tako glede kreativnosti, kot tudi glede raziskovalnega dela, gradiva…), se je kategorijam: »Neobremenjevanje zemlje«, »Kakovosten odnos do voda«, »Ohranjanje čistega zraka«, »Ozaveščanje javnosti« ter »Zmagovalca celotne akcije Zemljo so nam posodili otroci«, dodalo še kategoriji: »Najbolj aktivna šola« in »Najboljši izdelek nominacije«. Prav zaradi slednjega so med člani komisije tudi strokovnjaki s področja oblikovanja.

Akcija, ki že drugo leto zapored poteka pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka, se bo uradno zaključila s prireditvijo, na kateri bodo slavnostno podeljene nagrade in razglašen letošnji skupni zmagovalec. Zaključna prireditev bo potekala ob Mednarodnem Dnevu Zemlje, 22 aprila ob 14. uri v Stanovski dvorani Ljubljanskega gradu. Upamo, da bo tudi zaključna prireditev otrokom pomenila dodatno vzpodbudo k razmišljanju ter aktivnemu delovanju pri ohranjanju našega okolja čistega, zdravega in varnega.