20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov, bi ustvaril 2,8 milijona delovnih mest!

Evropska komisija je te dni objavila študijo o vplivu politike obnovljive energije na gospodarsko rast in zaposlovanje v Evropski uniji. Glavna ugotovitev študije je, da bi lahko doseganje cilja 20-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov prispevalo k ustvarjanju okrog 2,8 milijona delovnih mest v sektorju obnovljive energije in 1,1 % dodane vrednosti v BDP. Leta 2005 je bilo v sektorju obnovljive energije v EU zaposlenih 1,4 milijona ljudi, njegova bruto dodana vrednost je znašala 58 milijard evrov. Pomen sektorja se bistveno razlikuje med državami članicami. Trenutno je največ ljudi zaposlenih na področju biomase ter vetrnih in vodnih tehnologij.