Podnebne spremembe v letu dni ubijejo 315.000 ljudi

Ob petkovem svetovnem dnevu okolja, ki so ga letos zaznamovale podnebne spremembe, je evropski komisar za okolje Stavros Dimas pozval k večji vnemi in ambicioznosti v mednarodnih pogajanjih za sklenitev novega svetovnega sporazuma o podnebju. Novi sporazum naj bi bil sklenjen decembra letos na podnebni konferenci v K?benhavnu. Komisar je še poudaril, da je to zadnja priložnost za preprečitev, da bi podnebne spremembe dosegle nevarne ali celo katastrofalne razsežnosti, ki jih znanstveniki napovedujejo po letu 2050. Nedavno objavljena raziskava je namreč pokazala, da podnebne spremembe vsako leto resno ogrozijo življenja 325 milijonov ljudi, da prek lakote, bolezni in naravnih katastrof letno ubijejo okoli 315.000 ljudi ter v celotnem svetu povzročijo gospodarsko izgubo, ki se jo ocenjuje na več kot 125 milijard evrov letno.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/870&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en