Zmanjševanje porabe energije prek portala BUILD UP

Evropska komisija je zagnala spletni portal BUILD UP, orodje, namenjeno izmenjavi informacij o zmanjševanju porabe energije v stavbah. Vsebino portala, ki bo zajemala predstavitve primerov dobre prakse zmanjševanja porabe energije in informacije o zakonodaji na tem področju, bodo redno posodabljali in dopolnjevali uporabniki sami.
Spletni portal BUILD UP: http://www.buildup.eu

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/930&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/278&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=fr