Sodelujte pri izbiri novega ekološkega logotipa Evropske unije

competition_banner_sl

Znani španski kolesar Miguel Induráin se je pred dnevi pridružil žiriji, ki je izbirala najboljše predloge za nov ekološki logotip EU. Petkratni zaporedni zmagovalec dirke Tour de France in dvakratni zmagovalec Gira d’Italia je bil z odločnim športnim duhom in močno zavzetostjo za zdravo prehrano v dragoceno pomoč žiriji pri odločanju, kateri logotipi najbolje predstavljajo ekološke proizvode in bodo uvrščeni v zaključno fazo natečaja. Izbrani logotipi bodo objavljeni na spletni strani natečaja, kjer bodo lahko vsi evropski državljani glasovali za zmagovalni logotip. Nov logotip, ki se bo začel uporabljati julija 2010, bo za razliko od že obstoječega ekološkega logotipa EU, katerega uporaba je bila prostovoljna, obvezen za vse pakirane ekološke proizvode s poreklom iz 27 držav članic EU.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1165&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
Spletna stran natečaja:
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo/index_sl.htm