Do 15 milijard evrov pomoči državam v razvoju pri boju s podnebnimi spremembami

Evropska komisija je v četrtek, 10. septembra 2009, predstavila načrt za povečanje mednarodnega financiranja za pomoč državam v razvoju v boju proti podnebnim spremembam. Namen pobude je povečati možnosti za sklenitev ambicioznega svetovnega sporazuma o podnebnih spremembah na decembrski podnebni konferenci v K?benhavnu. Države v razvoju bodo do leta 2020 predvidoma potrebovale okoli 100 milijard evrov letno za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prilagoditev na vplive podnebnih sprememb. Večino sredstev bodo morale zagotoviti same in iz razširjenega mednarodnega trga ogljika, pričakuje pa se, da bo potrebnih okoli 22 do 50 milijard evrov mednarodnih javnih sredstev letno. Komisija predlaga, da ta sredstva zagotovijo industrializirane države in gospodarsko naprednejše države v razvoju, v skladu s svojo odgovornostjo do zmanjšnja emisij in seveda zmožnostmi. Če bo decembra v K?benhavnu sprejet ambiciozen podnebni sporazum, bi to lahko pomenilo letni prispevek EU v višini med 2 in15 milijard evrov do leta 2020.
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1297&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en