Nordijska veleposlaništva v Ljubljani varčujejo z energijo

Nordijska veleposlaništva v Ljubljani so se odločila, da se bodo v dobro okolja zavezala k bistvenemu zmanjšanju porabe energije in tako dejavno sodelovala v boju proti podnebnim spremembam. Po vzoru veleposlaništva Danske so zdaj tudi druga postala ‘zelene ambasade’. Ta pobuda veleposlaništev je del ukrepov nordijskih držav, s katerimi si prizadevajo za varovanje okolja in podnebja. Pri tem nordijske države ne le zmanjšujejo porabo energije, ampak vlagajo tudi v raziskovanje novih in okolju prijaznejših tehnologij.

S to pobudo želijo pokazati, kako lahko z razmeroma preprostimi postopki in vsakdanjimi navadami bistveno zmanjšamo porabo energije, hkrati pa opozoriti na bližajočo se podnebno konferenco, ki bo decembra potekala v Koebenhavnu.

Porabo energije bodo med drugim zmanjšali z uporabo energetsko učinkovitejše tehnologije. Na danskem veleposlaništvu, kjer projekt poteka od začetka letošnjega leta, so že v drugem četrtletju letos v primerjavi z enakim obdobjem lani, zmanjšali porabo energije za najmanj 30 odstotkov.