O novem davku na motorna vozila je potrebno razpravljati strokovno in natančno

V društvu Planet Zemlja smo bili med najglasnejšimi, ki so vlado ves čas pozivali, da sistemsko spremeni zakonodajo tako, da bo motorna vozila obdavčila na podlagi izpustov CO2. Bili smo tudi med glasnimi kritiki cenovne politike avtomobilske industrije, saj so cene avtomobilov z manjšimi izpusti bistveno previsoke, da bi se kupcu investicija izplačala.

Vlada RS je s predlogom zakona, ki ga je poslala v obravnavo Državnemu zboru sicer dosegla sankcioniranje vozil z večjimi emisijami CO2. Osnutek zakona pa ima številne pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno popraviti, da bi bil resnično učinkovit pri zmanjševanju izpustov CO2 v ozračje.

Društvo Planet Zemlja tudi poziva poslance Državnega Zbora, da razpravo o vsebini zakona opravijo na podlagi empiričnih podatkov o izpustih motornih vozil. Predvsem na podlagi izpustov posameznih motornih različic istega modela določene blagovne znamke vozila, če se jim zdi potrebno omenjati konkretne primere. V včerajšnjih izjavah za medije namreč niti poslanec opozicijske stranke mag. Andrej Vizjak, niti poslanec koalicije Luka Juri nista bila dovolj natančna pri podatkih za posamezne modele, zato sta glede naštetih konkretnih modelov vozil (brez natančne omembe motorne različice) laično javnost nekoliko zavajala. Tak način razprave, ko gre za sistemsko spremembo davčne zakonodaje ni najbolj primeren. Prav tako ne gre enačiti s strani Ministrstva za finance omenjanega »srednjega razreda izpustov« s pojmom srednjega razreda, kot ga poznamo v medijskem žargonu za vrste avtomobilov. Številne motorne različice večjih vozil dosegajo izpuste pod 150 g/km, hkrati pa kar nekaj motornih različic majhnih t.i. »urbanih vozil«, presega mejo 150 g/km. Na to dejstvo smo v društvu že večkrat opozorili, saj podatki kažejo, da so prav zastarele motorne različice manjših cenejših vozil, ki bolj obremenjujejo okolje, trenutno cenovno najbolj zanimive. Ker taka vozila predstavljajo kar 73% vseh prvi registriranih avtomobilov, na žalost največ prispevajo k obremenjevanju okolja. V društvu se sicer strinjamo s tistimi poslanci, ki so poudarjali, da je potrebno čim prej sistemsko urediti davčno zakonodajo za vse vrste vozil in ne samo za osebne avtomobile.

Društvo Planet Zemlja bo sicer pozvalo poslance Državnega Zbora, da podprejo spremembe zakona. Bistvo sprememb, ki jih bomo predlagali, lahko strnemo v nekaj točk. Šesti člen zakona je potrebno spremeniti tako, da do 1.1. 2012 izenači davčne stopnje za bencinske in dizelske motorje, ki dosegajo vsaj Euro5 stopnjo izpusta. Izpuste CO2 je namreč potrebno po našem trdnem prepričanju zniževati s tehnologijami, ki so na voljo takoj. Vozil, ki dosegajo Euro6 standarde izpustov (ki bi naj začel veljati leta 2014), na svetovnem trgu še lep čas ne bo. Vozila s hibridnim pogonom pa so na žalost, kljub temu, da jim že sedanja zakonodaja namenja olajšave, še vedno cenovno nekonkurenčna. Poslancem bomo predlagali, da bistveno povišajo davčne stopnje za vozila, ki dosegajo Euro4 in Euro3 stopnjo izpusta in izrecno prepovejo uvoz vozil, ki ne dosegajo vsaj Euro3 stopnje izpusta (po letu 2012 pa Euro4 stopnje izpusta), razen ko gre za starodobna vozila. Poslancem bomo tudi predlagali, da v zakon vključijo davčno olajšavo za tista vozila, ki imajo vgrajenih več materialov, ki jih je mogoče reciklirati, kot to določajo mednarodni standardi.

S takimi spremembami bi lahko dosegli učinkovitejše znižanje izpustov CO2. Vsaj deloma bi zajezili uvoz starih rabljenih vozil, ki jih je med prvič registriranimi v Sloveniji že približno tretjina in neprimerno bolj obremenjujejo okolje od novejših. V društvu Planet Zemlja pa se nam zdi zelo pomembno v zakon vključiti tudi obremenjevanje okolja avtomobilov po preteku njihove življenjske dobe, zato smo se odločili predlagati posebno – vsaj simbolično – davčno olajšavo za tista vozila, ki imajo vgrajenih več materialov, ki jih je mogoče reciklirati, kot jih nalagajo mednarodni standardi. Problem odpadkov je namreč prav v Sloveniji po 15.7. letos še posebej pereč.

Simulacija, ki jo je izdelalo društvo je pokazala, da bi bil zakon s temi spremembami okoljsko bolj učinkovit, verjetno pa bi bil učinkovitejši tudi glede javnofinančnih učinkov. Ne gre namreč pozabiti, da je v proračunu za leto 2010 namenjenih kar nekaj deset milijonov evrov za nakup dovolilnic za prekomerne izpuste CO2. Z učinkovitejšim zmanjševanjem izpustov CO2 v prometu lahko te javnofinančne izdatke v prihodnjih letih nezanemarljivo zmanjšamo.

Društvo se je odločilo spremembe zakona predlagati poslancem Državnega Zbora, saj se Vlada RS ni odzvala na pripombe in vprašanja, ki smo jih nanjo naslovili v zvezi z vsebino zakona.