Brezplačna evidenca emisij CO2

Evropska komisija je županom in predstavnikom lokalnih oblasti predstavila novo spletno interaktivno orodje, ki bo mestom pomagalo predstaviti njihove akcijske načrte za trajnostno energijo in olajšalo njihovo ocenjevanje. Spletno orodje, ki je od oktobra brezplačno na voljo na spletni strani in podprto z navodili, bo mestom pomagalo sestaviti in predstaviti akcijske načrte za trajnostno energijo in osnovne evidence emisij CO2.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1416&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
www.eumayors.eu