Gospodarska vozila pridelajo 12% vseh emisij CO2 v EU

Evropska komisija je danes predstavila nov zakonodajni predlog za zmanjšanje povprečnih emisij CO2 iz lahkih gospodarskih vozil (kombijev) na 175 gramov na kilometer. Predlog naj bi se postopno uveljavil od leta 2014 do leta 2016, vključuje pa tudi dolgoročni cilj zmanjšanja emisij na 135 g/km do leta 2020.

Gre za enega zadnjih manjkajočih elementov strategije EU za izboljšanje učinkovitosti porabe goriva lahkih gospodarskih vozil, ki so odgovorna za 12 % vseh emisij CO2 v EU. Predlog Komisije bo omogočil tudi znaten prihranek goriva za potrošnike, industrijo motornih vozil pa bo spodbudil k inovacijam.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1605&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_cars_regulation.htm