Lov za naziv zelene prestolnice Evrope 2012 in 2013 se je začel

top_logo_leftEvropska mesta z več kot 200.000 prebivalci se lahko potegujejo za naziv zelene prestolnice Evrope 2012 in 2013. Gre za ugledno nagrado, ki jo podeljuje Evropska komisija in pomeni priznanje mestom, ki dosledno dosegajo visoke okoljske standarde in se ves čas zavzemajo za velikopotezne ukrepe, nadaljnje izboljšanje okolja ter trajnostni razvoj.

Prijavijo se lahko mesta z več kot 200.000 prebivalci iz vseh držav članic EU, držav kandidatk (Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Hrvaška) ter Islandije, Norveške in Lihtenštajna. Prijave bodo ocenjene na podlagi 11 okoljskih meril, med katerimi so lokalni prispevek k boju proti podnebnim spremembam, količina odpadkov in gospodarjenje z njimi, narava in biološka raznovrstnost, promet, zrak in voda.

Mesta se lahko prek spleta prijavijo do 1. februarja 2010, zmagovalni mesti pa bosta predvidoma razglašeni oktobra 2010. Prva dobitnika nagrade za zeleno prestolnico Evrope sta bila znana februarja letos. Stockholm bo zelena prestolnica Evrope leta 2010, Hamburg pa leta 2011.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1576&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

Več informacij o nagradi je na voljo na spletni strani, kjer se mesta lahko prijavijo: http://ec.europa.eu/education/languages/news/news2853_en.htm