Odbor DZ za finance sprejel amandma, ki ga je predlagalo društvo

Člani društva Planet Zemlja aktivno sodelujejo v procesu sprejemanja novega Zakona o davku na motorna vozila. V zadnjih mesecih so poslance in poslanke Državnega Zbora RS z več empiričnimi analizami opozarjali na nedoslednosti v zakonu, ki bi imele za posledico tako manjše okoljske učinke, kot tudi slabši javnofinančni izplen zakona. Pred nekaj dnevi so poslancem poslali že tretjo analizo zakonskih določil in jim tudi predlagali naj zakon popravijo v treh ključnih točkah.

1. Da se povišajo davčne stopnje za uvožena stara rabljena vozila, saj analize kažejo, da je teh vozil med prvič registriranimi že približno tretjina. Ta predlog so podprle tudi vse koalicijske stranke na usklajevanjih pred sejo odbora in je bil tudi s strani odbora sprejet.

2. Da se do leta 2012 izenačijo davčne stopnje za avtomobile z bencinskimi in dizelskimi motorji, ki dosegajo standard izpustov Euro5. Amandma je na pobudo društva vložil poslanec Zaresa Damijan Perne. S tesno večino je Odbor DZ za finance amandma podprl. Poslancem, ki so ga podprli se iskreno zahvaljujemo, da so prisluhnili stroki.

Društvo je namreč tudi na podlagi mnenj vodilne znanstveno raziskovalne institucije s področja kemijske tehnologije ter slovenskih strokovnjakov, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami dokazalo, da bi bili učinki dvojne davčne lestvice ob dejstvu, da motorjev s standardi izpustov Euro6 na trgu ne bo še nekaj časa, hibridna vozila pa so zaenkrat tudi ob olajšavah cenovno še vedno nezanimiva, ravno nasprotni in bi lahko izpuste CO2 celo povečali. Izpuste CO2 je po trdnem prepričanju društva potrebno začeti zniževati takoj in s tehnologijami, ki so na voljo. Trditve nekaterih uradnikov ministrstev, da bi dvojna davčna lestvica lahko imela učinek na znižanje koncentracij ozona in prašnih delcev v mestih, pa so se izkazale za povsem brez strokovnih podlag.

3. Da se omogoči vsaj simbolična davčna olajšava za avtomobile, ki presegajo minimalni evropski standard materialov, ki jih je mogoče razgraditi ali reciklirati (85%). Tudi ta amandma je vložil poslanec Zaresa Damijan Perne, žal pa ga odbor ni podprl. Pri razpravi o tem amandmaju pa je člane društva naravnost šokirala “informacija” uradnikov, ki so poslancem zatrdili, da ne poznajo evropskih normativov, ki bi te standarde določali, zato bi bilo tak člen težko nadzirati. Društvo je poslalo poslancem informacijo, da te normative ureja direktiva št. 2005/64/EC v skladu z direktivo 2000/53/EC. Kljub temu pa je večina poslancev odbora glasovala proti amandmaju. Vsekakor pa se ob tem postavlja tudi vprašanje, kako slovenski uradniki nadzirajo izvajanje obeh evropskih direktiv na področju Republike Slovenije, če jih ne poznajo?

V društvu upajo, da bo predlagane amandmaje v drugem branju podprl tudi Državni Zbor Republike Slovenije. Hkrati izražajo razočaranje, da se tako vlada, kot nekateri poslanci koalicijskih strank na strokovne analize do sedaj sploh niso odzivali. Ker gre za strokovno dokaj zahtevno temo, društvo priporoča tako vladnim uradnikom, kot poslancem Državnega Zbora, da vsaj v nekaterih primerih vendarle prisluhnejo argumentom stroke in empiričnim izračunom.