Okoljski standardi naj ne veljajo le za Evropo

copy-of-190-r-jordan-c5Evropska poslanka dr. Romana Jordan Cizelj je na oktobrskem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu izrazila skrb nad časovnim okvirom ciljev K?benhavnskega sporazuma, ki se nanaša na leto 2020 oz. 2050, saj strokovnjaki opozarjajo, da je potrebno začeti zniževati globalne izpuste že leta 2015.

Poudarila je, da je potrebno decembra v K?benhavnu sprejeti celovit sporazum, ki bo vključeval vse države in ne le Evrope, saj predvsem v državah v razvoju prihaja do t.i. uhajanja ogljika. Dodala je še, da morajo tudi te države prevzeti svoj del odgovornosti, sicer rezultati ne bodo zadovoljivi.  Poleg tega bi morali v mednarodnih pogajanjih posvetiti veliko pozornosti tudi nadaljnjemu razvoju in uporabi tehnologij, ki omogočajo učinkovito rabo fosilnih goriv brez izpustov toplogrednih plinov, saj je prepričana, da se rabi fosilnih goriv v tako kratkem času ne bomo mogli odreči. Kar pa Evropa lahko stori sedaj, je povečanje finančnega deleža v sedmem okvirnem programu, ki je namenjen mednarodnemu sodelovanju na področju podnebnih sprememb.