Svetovni voditelji o podnebnih spremembah

Od 22. do 24. oktobra 2009 bodo v Stockholmu že četrti Evropski razvojni dnevi, na katerih bodo svetovni voditelji, mednarodni strokovnjaki in oblikovalci mnenj iz 125 držav razpravljali o svetovnem odzivu na gospodarsko recesijo in podnebnih spremembah ter o izzivih demokracije in razvoja. Letošnji evropski razvojni dnevi bodo mesec dni po srečanju skupine G–20 v Pittsburghu, dva tedna po zasedanju Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke v Istanbulu in šest tednov pred konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah v K?benhavnu.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1493&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://www.eudevdays.eu/index_en.htm