Bo Kopenhagenska konferenca polom?

zoran-istranovaEvropski poslanec Zoran Thaler je Evropsko komisijo pozval, naj stori vse, da se Kopenhagenska konferenca iz napovedane prelomne točke v boju proti podnebnim spremembam ne bo spremenila v polom.

“Zelo malo ali skoraj nič napredka ni bilo doseženega pri postavljanju ciljev za zmanjšanje emisij, prav tako pa še vedno ni bil dosežen dogovor koliko in kako naj bi bogate države financirale prekomerno onesnaževanje zraka manj razvitih držav,” je bil jasen Thaler. Poleg tega meni, da mora EU postati vodilna sila na področju boja proti podnebnim spremembam, saj se Kitajska in Indija uspešno izogibata odgovornosti in diskusiji o zmanjšanju emisij, ZDA pa se skušajo skriti za njunim ravnanjem. Thaler ugotavlja, da je pri tem nujno sodelovanje okoljskih in finančnih ministrstev.