Milijon evrov za ohranitev volkov v Sloveniji

Evropska komisija je odobrila financiranje 196 novih projektov v okviru drugega razpisa za program LIFE+ (2007–2013) – Evropski sklad za okolje. Slovenija bo prejela milijon evrov za projekt SloWolf, katerega namen je olajšati dolgoročno ohranitev volkov in njihovega življenjskega okolja v Sloveniji.

Projekti prihajajo iz vse EU in obsegajo dejavnosti na področju ohranjanja narave in okoljske politike ter informacijske in komunikacijske dejavnosti. Pomenijo skupno naložbo 431 milijonov EUR, od katerih bo EU zagotovila 207,5 milijonov EUR.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1646&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Informacije v zvezi z LIFE+: http://ec.europa.eu/life