Novi direktivi o energetski učinkovitosti izdelkov in stavb

Evropski komisar za energetiko Andris Piebalgs je pozdravil direktivi v zvezi z energijskim označevanjem izdelkov in o energetski učinkovitosti stavb, ki predstavljata najnovejši politični dogovor Evropskega Parlamenta in Sveta EU.

Novo energijsko označevanje naj bi veljalo za vse energetske izdelke in ne le za izdelke za dom, zajemalo pa naj bi oznake od A do G, z možnostjo razširitve na A+++, če bo tehnološki razvoj to zahteval. Energetska učinkovitost izdelka naj bi postala tudi pomemben del oglaševanja. Direktiva o energetski učinkovitosti stavb pa predvideva, da bodo vse novozgrajene stavbe do leta 2020 pasivne.

Gre za pomemben prispevek k izpolnjevanju energetskih in podnebnih ciljev EU ter spodbujanju evropskega gospodarstva.

Več informacij je na voljo na spletnih straneh:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1734&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1733&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en