Oljkarjem so priznali dosežke na področju okoljskega upravljanja

Evropska komisija je podelila nagrade evropskim podjetjem in javnim organom s posebnimi dosežki na področju okoljskega upravljanja, EMAS. Med letošnjimi 32 nominiranci, ki prihajajo iz 12 evropskih držav, so med drugim združenje pridelovalcev oljk, podjetje za reciklažo stekla in hotel.

Letošnja osrednja tema nagrade, ki so jo podelili včeraj v Stockholmu, je dobavna veriga, vključno s t. i. zelenimi javnimi naročili. Ta lahko na primer obsegajo povečanje števila materialov, ki jih je možno reciklirati, in recikliranih materialov v procesu proizvodnje kot tudi uporabo “zelene” elektrike ali energetsko učinkovite računalniške opreme. Nagrade se podeljujejo vsako leto v petih kategorijah in so namenjene spodbujanju najboljših praks v zvezi z okoljskim upravljanjem, v sistemu EMAS pa je trenutno registriranih več kot 7400 organizacij.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1743&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Več o nagradi:
http://www.emasawards.eu/