Register o emisijah industrijskih obratov na spletu

Evropska komisija in Evropska agencija za okolje sta vzpostavili nov evropski register, v katerem so javnosti dostopne informacije o emisijah industrijskih obratov v Evropi. Register vsebuje letne podatke za 91 snovi in pokriva več kot 24.000 obratov iz 65 gospodarskih dejavnosti. Poleg tega vključuje tudi druge informacije, kot so na primer količina in vrsta odpadkov, prepeljanih iz obratov na odlagališča znotraj in zunaj posamezne države. Register bo od leta 2010 posodobljen vsako leto aprila.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1689&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Register pa je dostopen na spletni strani:
http://prtr.ec.europa.eu/