Vrh EU-Indija tudi o varovanju okolja

Evropska komisija in Indija sta pred kratkim objavili skupni poziv za zbiranje predlogov za raziskave na področju sončne energije, vreden 10 milijonov evrov, danes pa se bosta obe strani osredotočili na najpomembnejše svetovne izzive kot so podnebne spremembe, energetska varnost, boj proti terorizmu in regionalna vprašanja.

V New Delhiju se voditelji EU in Indije ob robu srečanja pripravljajo na podpis sporazuma med Indijo in Euratomom o raziskavah na področju fuzijske energije, spregovorili pa bodo tudi o odzivu na mednarodno gospodarsko in finančno krizo ter o reformi mednarodnih finančnih institucij.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1678&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletnih straneh:
http://ec.europa.eu/external_relations/india/index_en.htm
http://www.delind.ec.europa.eu/