Z dialogom prek Atlantika za varnejši jutri

V Washingtonu je potekalo prvo zasedanje energetskega sveta EU-ZDA, katerega naloga je poglobiti čezatlantski dialog o strateških energetskih vprašanjih, ob tem pa krepiti že obstoječe znanstveno sodelovanje na področju energetskih tehnologij.

Zasedanje je potekalo v okviru vrhunskega srečanja EU-ZDA v torek, 3. novembra, na njem pa so sodelovali evropski komisarji, pristojni za energetiko, zunanje odnose ter znanost in raziskave, ZDA pa sta zastopala državna sekretarka Hillary Rodham Clinton in minister za energetiko. Svet je razpravljal tudi o varnosti oskrbe ter razvoju nizkoogljičnih energetskih virov.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1674&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/490&type=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en