Zadnje priprave pred konferenco v Koebenhavnu

Kot del priprav na decembrsko konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah v Koebenhavnu je Evropska komisija danes objavila stališče EU o prihodnjem svetovnem podnebnem sporazumu in pregled stanja pogajanj. V danski prestolnici, ki bo gostila decembrsko konferenco, bo 16. in 17. novembra neformalno srečanje ministrov z vsega sveta, namenjeno zadnjim pripravam na konferenco.

Več informacij je na voljo na spletni strani:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/493&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en