„Mislite zeleno“ – pobuda britanskega veleposlaništva za zeleno diplomacijo

think-greenS pobudo Mislite zeleno je Britansko veleposlaništvo v novembru nadgradilo svoja okoljska prizadevanja in diplomatom izročilo Four Deegres Map, o čemer smo že pisali, ter brošure o koebenhavenskem sporazumu. Diplomati so si izmenjali informacije o primerih dobre prakse v svojih deželah in vzpostavili t.i. Ljubljansko diplomatsko zeleno mrežo.

Diplomati so obiskali tudi srečanje, ki ga je gostil slovenski zunanji minister Samuel Žbogar, ki je predstavil svoje videnje zelene diplomacije in prioritete novoustanovljene Vladne službe za podnebne spremembe. Podnebne spremembe so po njegovih besedah lahko grožnja družbi in zaostrujejo konflikte, lahko pa ponujajo priložnosti za sodelovanje in povezovanje med državami, regijami in mednarodnimi organizacijami.