Nadgradnja Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana

Včeraj so v Komendi podpisali Pogodbo o pristopu občin širše ljubljanske regije k sofinanciranju nadgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana – RCERO Ljubljana. Gre za najbolj obširen projekt s področja ravnanja z odpadki v Sloveniji, saj bo vanj vključenih sedemnajst občin, kar zajema 414.000 prebivalcev.

Ta projekt bo 65,88 % financiran iz kohezijskega sklada, preostala sredstva pa bodo prišla s strani občin, ki so v projekt vključene. Razlog za projekt je skupna rešitev problematike ravnanja z odpadki na okolju prijazen način. Občine, vključene v projekt, bodo ustanovile Svet RCERO Ljubljana, ki bo sprejemal letno poročilo o količini odpadkov, se odločal o rešitvi v primeru pomanjkanja kapacitet in potrjeval ceno storitve, enako za vse občine podpisnice ter sprejemal ostale pomembne odločitve.