Slovenci zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb

banner-right1Evropska komisija je objavila izsledke javnomnenjske raziskave Eurobarometer o stališčih državljanov EU do podnebnih sprememb. Kot kažejo izidi, so Evropejci zaskrbljeni zaradi podnebnih sprememb in verjamejo, da lahko spopadanje s tem izzivom spodbudi gospodarsko rast v EU.

Slovenci so pokazali večjo zaskrbljenost zaradi podnebnih sprememb kot ostali državljani EU, saj jih veliko več meni, da so podnebne spremembe zelo resen problem in največja težava sodobnega sveta. Prav tako menijo, da ne EU ne slovenska vlada ne naredita dovolj v boju proti podnebnim spremembam. Prepričani so tudi, da ima boj proti podnebnim spremembam pozitiven vpliv na evropsko gospodarstvo in bi bili pripravljeni plačati več za energijo, pridobljeno iz virov, ki izločajo manj izpustov toplogrednih plinov.

Raziskava je bila opravljena avgusta in septembra na vzorcu 26.719 državljanov iz vseh 27 držav članic EU.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1858&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en