Spletni posvet na temo podnebnih sprememb

Med 17. novembrom in 17. decembrom 2009 je na forumu Evropske razprave potekal spletni posvet z naslovom “Kako bomo premagali podnebne spremembe?”, ki je bil odprt za vse uporabnike interneta. Ob koncu posveta so moderatorji izdali poročilo, ki prikazuje splošne ugotovitve ter tudi podrobneje razčlenjuje, kaj so udeleženi v razpravi ugotavljali.

Tako so se pričakovanja glede zaključka podnebne konference v Koebenhavnu in z njimi zagovorniki delili na 3 pole – optimiste, ki so pričakovali ustrezen in zavezujoč dogovor, realiste, ki so dejali, da dogovor ne bo kaj posebnega in pesimiste, ki niso pričakovali dogovora. Ko so se pogovarjali o finančnem delu dogovora, je v razpravi prevladovalo mnenje, da bi morale razvite države prevzeti finančno breme zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Obregnili pa so se tudi ob krivdo za podnebne spremembe, kjer je del sodelujočih dejal, da leži krivda za podnebne spremembe na strani človeka, del pa, da se globalno segrevanje v resnici ne dogaja. Večina sodelujočih v razpravi je povedala, da je že spremenila oz. spreminja svoje navade in tako začenja živeti bolj zeleno. Hkrati z razpravo pa je potekala tudi anketa: »Kako najpogosteje skrbite za ohranjanje okolja?«, katere rezultati so pokazali, da sodelujoči najpogosteje ločujejo odpadke, vestno ugašajo luči, v trgovino nesejo svojo vrečko za večkratno uporabo. Najmanj pogosto pa izklapljajo električne naprave iz stanja pripravljenosti, perejo redkeje in le poln pralni stroj in znižajo temperaturo v stanovanju za vsaj 1° C.