Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Očistimo Slovenijo; foto: www.ocistimo.siDruštvo Ekologi brez meja začenja s projektom Očistimo Slovenijo v enem dnevu!. V okviru projekta bo potekalo najobsežnejše kartiranje divjih odlagališč do sedaj, ki bo hkrati omogočilo tudi največji register le-teh. Tako bo v soboto, 17. aprila 2010 potekala čistilna akcija, katere namen je čiščenje komunalnih odpadkov na divjih odlagališčih, cestah, ulicah, okolicah šol, vrtcev ter na sprehajalnih poteh.

Po pričakovanjih organizatorjev naj bi prostovoljci na dan akcije zbrali okoli 20.000 ton komunalnih odpadkov, pri čemer k sodelovanju vabijo vse prebivalce Slovenije. Projekt je bil izdelan po zgledu Estonije, ki je v letu 2008 odstranila 10.000 ton smeti v petih urah, pri akciji pa je sodelovalo 50.000 prostovoljcev oz. 4% celotnega prebivalstva. Pri projektu bo sodelovalo tudi društvo Planet Zemlja, ki bo delovalo v svoji matični občini – Vodice.