“Alpe kot razvojni potencial Evrope”

Slovenija od marca lani predseduje Alpski konferenci, ki sprejema politične odločitve in daje smernice za razvoj Alpske konvencije v dveletnem obdobju. Kot vodilo programa predsedovanja si je Slovensko predsedstvo postavilo izziv »Alpe kot razvojni potencial Evrope«, v tem kontekstu pa si je opredelilo tri glavne prioritete: prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v alpskem prostoru, spodbujanje regionalnega sodelovanja ter spodbujanje izvajanja Alpske konvencije na regionalni in lokalni ravni.

Foto: Alpska konvencija

Foto: Alpska konvencija

Alpska konvencija je bila s strani osmih držav, katerih del ozmelja leži v alpskem loku, podpisana že leta 1991. S podpisom so države podpisnice Alpam priznale status edinstvenega, skupnega območja, ki potrebuje skupen razvoj in politiko ohranjanja.

Države želijo s konvencijo in aktivnostmi, izvajanimi v tem kontekstu, preprečiti nastajanje nepopravljive škode v naravnem okolju ter ekosistemu ter le-to ustrezno varovati. Slovenija bo konferenci predsedovala do prvega trimesečja leta 2011, ko bo predsedovanje prevzela Švica.