Državni Zbor potrdil nov davek na motorna vozila

Potem ko je državni svet na Zakon o davku na motorna vozila izglasoval veto, so ga poslanci v državnem zboru zdaj znova potrdili. Davčna stopnja obdavčitve avtomobilov bo od zdaj odvisna od izpustov CO2. Društvo Planet Zemlja je aktivno sodelovalo z nekaterimi poslanskimi skupinami pri pripravi dopolnitev in sprejemanju zakonskih določil, zato seveda sprejetje takšnega sistema obdavčevanja pozdravljamo. V društvu pa smo mnenja, da zakonska določila vendarle niso sledila vsem zastavljenim ciljem, saj bolj kot sedaj veljavna zakonodaja obremenjuje vozila z manj kot 100 g/km izpustov CO2. Čeprav gre za skoraj simbolično davčno stopnjo 0,5 odstotka, bi vlada lahko ravno na tej simbolični ravni uvedla nično davčno stopnjo in dodatno stimulirala nakup teh avtomobilov.

Davek se tudi ne loteva obremenjevanja okolja tovornega prometa. Ker pa gre v veliki meri za posledice tranzita, bi bil za zmanjševanje obremenjevanja tako precej neučinkovito orodje. Društvo bo zato pozvalo vlado, da pripravi sistemske ukrepe taks in cestnin za tovorni promet glede na emisijske razrede ter sprejme ukrepe za omejitev tovornega prometa, predvsem v urbanih okoljih in njihovi bližini.

Glede obdavčitve motorjev se v društvu strinjamo s tistimi kritiki zakonskih določil, ki so navajali, da so lahko električni skuterji in motorji z manjšo prostornino okolju prijaznejši način prevoza predvsem v urbanih okoljih. Nikakor pa ne velja, da so motorji z večjo prostornino okolju prijazni. Takšni namreč lahko porabijo kar nekaj litrov več goriva od avtomobilov srednjega velikostnega razreda, temu primerni pa so tudi njihovi izpusti škodljivih snovi v ozračje.

V društvu Planet Zemlja bomo v prihodnjih tednih pripravili predloge tistih popravkov zakonskih določil in drugih ukrepov, za katere mislimo, da bi bolje sledili okoljskim ciljem kot sedanja določila zakona.