Kako od trave do biogoriv?

Sončnice; Foto: Flickr (MarsW)Odvisnost od nafte in naftnih derivatov v zadnjih letih postaja zelo pereč problem. Tako se iščejo načini za uporabo drugačnih energetskih snovi, kot so na primer biogoriva. Pri tem lahko govorimo o dveh vrstah biogoriv – prva generacija in druga generacija.

Pri prvi generaciji gre za biogoriva, ki se pridobivajo iz prehrambenih poljščin – oljnih ogrščic, pšenice, koruze, sončnic, sladkorne pese, sladkornega trsa in soje, katerih produkta sta na primer biodizel in bioetanol. Pri drugi generaciji pa govorimo o biogorivih, ki jih lahko proizvedemo tudi iz slame, trave, lesne biomase in podobnega.

Ker je proizvodnja biogoriv druge generacije s trenutno obstoječo tehnologijo precej dražja, ostaja delež teh goriv zaenkrat razmeroma nizek. Tako bo potrebno v prihodnosti najti bolj učinkovito tehnologijo, hkrati pa pri pridelavi biogoriv paziti na to, da se s pridelavo biotska raznovrstnost ne bo ogrožala.

Izziv za prihodnost je torej izkoriščanje naravnih virov na način, ki ne bo škodljiv za naravo.

1 thought on “Kako od trave do biogoriv?

  1. Moje mnenje je da preveč razmišljamo o biogorivih, premalo pa energiji sonca in morja. Malo več bi morali raziskovat v smer čim manjše porabe, ekonomičnosti delovnih procesov in preprostosti življenja, kot ga priporoča permanentna agrikultura. Ogromno se da privarčevat z bolj zdravo prehrano, uživanje plodovk, divjih vrst zelenjave. Gozda se nismo še niti dotaknili.

Komentiranje zaprto.