Mednarodno leto biotske raznovrstnosti

Peter SkoberneV začetku tega tedna se je začelo Mednarodno leto biotske raznovrstnosti. Kot je povedal dr. Skoberne iz Ministrstva za okolje in prostor je cilj aktivnosti, ki bodo izvajane skozi vso leto, povečanje ozaveščenosti svetovne javnosti o pomembnosti biotske raznovrstnosti za življenje ljudi. V Sloveniji bodo k osveščanju v tem letu največ prispevale strokovne institucije in nevladne organizacije. V tem letu bodo tako na to temo organizirane številne delavnice, festivali, seminarji, mednarodne konference in podobno.

Razglasitev Mednarodnega leta, namenjenega biotski raznovrstnosti, ter vse aktivnosti, povezane s tem, pa so v splošnem namenjene ustavitvi oziroma vsaj konkretnemu zmanjšanju upada biotske raznovrstnosti. Kako se temu cilju približati pa ostaja izziv za razne vladne in nevladne organizacije po svetu.