Potočnik nagovoril Evropski parlament

Janez Potočnik; foto: Evropska komisijaDanes, ob začetku zaslišanja za komisarja, je Janez Potočnik nagovoril Evropski parlament in s tem odbor, ki je zadolžen za njegovo zaslišanje. Že v uvodu je poudaril, da se mu zdi prav, da se mora predstaviti pred Parlamentom, saj v njem sedijo ljudje, ki so bili na ta položaj izvoljeni s strani prebivalcev Evropske unije, kar celotni zadevi daje verodostojnost pred javnostjo. Na kratko se je tudi predstavil in poudaril, da je počaščen zaradi zaupanja, ki mu ga je Barroso ob dodelitvi resorja izkazal.

Potočnik je v svojem govoru izpostavil pomen skrbi za okolje, ter ob tem poudaril, da so časi, ko smo se težav zavedali, a ničesar naredili, že minili. Tako je poudaril, da namerava, v kolikor bo potrjen za okoljskega komisarja, graditi na dialogu z vsemi, ki lahko pripomorejo k izboljšanju okolja. Za konec pa je na kratko predstavil prednostne naloge na njegovem področju, med katere spadajo učinkovitost virov in s tem misel na zeleno rast in zelena delovna mesta, biotska raznovrstnost, ki je tesno povezana z okoljskim delovanjem in tako pomemben del delovanja pri okoljskih zadevah ter uveljavljanje in izvrševanje zakonodaje s tega področja.