Slovenija sodeluje pri varovanju Donave

Donava; Foto: FlickrSlovenija je v preteklem tednu prevzela predsedovanje Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave. Omenjeno predsedovanje se vsako leto izmenjuje med državami pogodbenicami Konvencije o varstvu reke, pri čemer ga v tem letu Slovenija prevzema od Slovaške, naslednjo leto pa ga bo prevzela Ukrajina.

Najbolj pomembna odločitev v letošnjem letu bo sprejetje Načrta upravljanja s porečjem reke Donave, kar pomeni, da bo pod predsedstvom Slovenije potrebno sprejeti sklop ukrepov za izboljšanje kakovosti vode reke Donave za obdobje naslednjih petih let.

Omenjeni načrt pomeni osnovo za nadaljnje pomembne ukrepe v letu 2010, med katere spada tudi oblikovanje strategij za blaženje vplivov podnebnih sprememb na porečje Donave.