V Madridu o biotski raznovrstnosti

Včeraj se je pod španskim predsedstvom v Madridu začela dvodnevna konferenca z naslovom Vizija in cilji biotske raznovrstnosti po letu 2010, katere namen je priprava skupne EU vizije in ciljev, pri čemer se posebej izpostavlja vloga zavarovanih območij in ekoloških omrežij v Evropi.

V okviru konference se bodo srečali okoljski ministri oz. predstavniki držav, katerih dogovori naj bi pomembno pripomogli k oblikovanju taktike EU za globalna pogajanja pri teh vsebinah ter tudi k oblikovanju stališč o prioritetah dela Konvencije o biološki raznovrstnosti po letu 2010.