Varuhinja in nevladne organizacije o okoljski problematiki

copy-of-delo-osebnost-2009-1071Danes je v Ljubljani potekalo srečanje varuhinje človekovih pravic, Zdenke Čebašek Travnik, z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju okolja in okoljske problematike. Namen srečanja je bil pogovor o odprtih vprašanjih varovanja okolja ter tudi o drugih temah, ki so povezane z okoljem in človekovimi pravicami.

Udeleženci so tako opozorili na več stvari med drugim tudi:
– neučinkovitost in netransparentnost dela organov Ministrstva za okolje, Sveta za varstvo okolja in pri Državnem zboru ustanovljeno skupino pod imenom Globe;
– odsotnost jasne strategije na tem področju;
– nezaščitenost in šikaniranje okoljskih aktivistov;
– vpliv interesov kapitala na urejanje okoljskih vprašanj, med drugim pri prostorskem načrtovanju;
– premajhen interes medijev za poročanje o okoljski problematiki.

Na koncu so srečanje z varuhinjo pozitivno ocenili, le-ta pa jih je še povabila na sodelovanje pri projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu!.